Om oss

Hjälpkällan är en religiöst och politiskt obunden frivilligorganisation som förmedlat stöd till avhoppare och anhöriga sedan 2006. Föreningen har ett 70-tal aktiva volontärer som alla har egna erfarenheter av någon sluten grupp eller sekt. Att få prata med andra som haft liknande upplevelser kan vara till stor hjälp för att förstå och bearbeta sina upplevelser.

Utöver att förmedla stöd till individer, arbetar vi också för att öka medvetenheten om avhoppares problematik på samhällsnivå. Många som lämnar är unga och ensamheten efter ett avhopp kan kännas förödande. Det kan kännas skrämmande för den som nyligen lämnat att ta kontakt med andra avhoppare, eller att ens våga söka information på nätet om rörelsen de lämnat. En lärare eller kurator som känner till livsvillkoren i slutna rörelser och ställer rätt frågor kan vara livsavgörande då.

Situationen kan också vara den motsatta, att ett barn eller anhörig engagerar sig i en sekt, och de som står hen nära maktlöst ser på medan avståndet bara tycks bli djupare. Eller att en förälder som själv varit med och uppfostrat sina barn i enlighet med gruppens regler blir utesluten eller lämnar, medan den andra föräldern är kvar. Då uppstår en mycket svår lojalitetskonflikt för barnen. Kanske får de höra att föräldern som inte längre tror bör frysas ut, eller att det kommer att gå illa för dem.

Vi tillhandahåller inga listor på vilka rörelser som räknas som ‘sekter’. Begreppet kan vara svårt att relatera till för den som lämnat en grupp, och kan uppfattas som nedsättande. Det finns knappast någon som anser att den egna församlingen eller rörelsen passar in på beskrivningen.

I de fall vi använder ordet, handlar det om att beskriva en rad företeelser i en grupp. Dessa kan exempelvis vara:

 • Att medlemmarna avkrävs total lydnad
 • Att tron eller ideologin inte får kritiseras eller ifrågasättas
 • Angiveriplikt mot andra medlemmar om de gör ‘snedsteg’
 • Allvarliga konsekvenser för individer som lämnar, till exempel att bli utfryst av familj och vänner
 • Eget rättsystem som anses stå över samhällets lagar och regler
 • Kontroll över medlemmars privatliv, krav på insyn även i det intima och personliga
 • Förbud mot att ta del kritik mot den egna rörelsen eller att prata med avhoppare
 • De egna lärorna är de enda sanna lärorna och icke-troende är förledda eller förtappade
 • Att du inte kan välja vänner eller partner fritt efter eget tycke
 • Regler kring hur du bör klä dig
 • Uppmaningar om att använda så mycket som möjligt av din tid till rörelsens aktiviteter och mission
 • Kontroll över hur du spenderar din fritid
 • Krav på att uppfostra barn in i den ‘sanna’ övertygelsen
 • Kontroll över medlemmars ekonomiska medel
 • Svartvit världsuppfattning där de egna är ‘goda’ och de utanför är ‘onda’
 • Om tron eller reglerna inverkar negativt på dig, är det aldrig gruppens eller lärans fel, utan felet ligger hos den individuella medlemmen som inte tagit till sig budskapet på rätt sätt eller inte är tillräckligt stark i sin övertygelse
 • Krav på total lojalitet gentemot den egna organisationen, dess ledare och övriga medlemmar
 • Omvärlden betraktas med misstänksamhet och som hotfull
 • Kritik anses vara ‘förföljelse’
 • Systematiskt användande av skam och skuld, en tillvaro där medlemmen aldrig riktigt känner sig god, bra eller värdig nog

Flera av företeelserna förekommer, i varierande grad, också i sammanslutningar som inte fördenskull är att betrakta som sekter. Varje grupp, arbetslag eller förening har sin dynamik, liksom uttalade och outtalade regler. Men när dessa börjar inverka också på det mest privata, eller när konsekvenserna av att ifrågasätta eller lämna blir så stora att individer far allvarligt illa, blir gruppdynamiken destruktiv.