Stödlinje inrättas för sexoffer hos Jehovas Vittnen i nederländerna

Den Nederländska regeringen vill åtala medlemmar i privata grupper och samfund som inte rapporterar sexuella övergrepp i sina organisationer och kommer även sätta upp en stödlinje dit offer kan ringa. Åtgärder som kommer efter att Jehovas Vittnen avvisade krav på att själva ta itu med underrapporteringen av övergrepp i sin organisation.

En rapport från 2019 som beställdes av regeringen för att utreda sexuella övergrepp som involverade Jehovas vittnen visade att få fall anmäldes till polisen, men ledare för gruppen avvisade samtal om förändring och sa att de diskriminerades.

Minister för rättsligt skydd Sander Dekker: ”Detta gör det klart för mig att ledningen (hos Jehovas vittnen) inte ser eller inte vill se situationens allvar. Ledningen lämnar utsatta offer ute i kylan, sade han i ett brev till parlamentet som publicerades sent på torsdagen.

I rapporten från 2019, genomförd av University of Utrecht, konstaterades att cirka 80% av de 751 medlemmar som kom fram för att prata med forskare hade rapporterat missbruk till ledare inom samhället. Tre fjärdedelar sa att svaret var otillräckligt. Endast 28% av dem gjorde en officiell rapport till polisen, fann forskningen. Nästan hälften av fallen handlade om incest.

För att ge mer brådskande stöd till offren sa Dekker att han hade tilldelat statliga medel till stiftelsen Reclaimed Voices, en välgörenhetsorganisation som stöder sexuellt utsatta barn inom Jehovas vittnen. Regeringen har också begärt att stödnätverket Slachtofferhulp Nederland (Victim Support Netherlands) sätter upp en stödlinje för att specifikt hjälpa offer för sexuella övergrepp från slutna samhällen.

Iva Bicanic, chef för det nederländska centret för sexuell våld, sa att det var ett bra initiativ, men det var osannolikt att den skulle få en omedelbar och långtgående effekt. “Det är för förenklat att tro att övergrepp inom slutna samfund omedelbart kommer att rapporteras,” sa hon. “Det behövs mycket mer inifrån samfundet själv, det måste gå med på en helt ny uppförandekod.”

Du kan läsa mer här och här.

Läs mer