Rapport angående sexuella övergrepp hos Jehovas Vittnen får stanna online

En rapport om hanteringen av sexuella övergrepp bland Jehovas Vittnen behöver inte tas bort från en statlig webbplats, har en domstol i Arnhem, Nederländerna beslutat. Det är andra gången som Jehovas Vittnen i Nederländerna försöker dölja rapporten. I januari försökte man stoppa publiceringen men vid den tidpunkten dömde domarna att det skulle offentliggöras i allmänhetens intresse.

Undersökningen, som genomfördes av Universitetet i Utrecht på uppdrag av justitieministern efter rapporter om övergrepp, fann att de flesta offren var missnöjda med hur deras klagomål hade hanterats av rörelsens ledare. Forskarna fick 751 rapporter om övergrepp, allt från incest till våldtäkt, varav 292 gjordes av offren själva. Bara 25% av offren sa att de var nöjda med hur deras klagomål mot rörelsen hade hanterats och endast 27% av fallen anmäldes till polisen eller andra tjänstemän.

I en uttalande från organisationen menade de att regeringen är skyldig till diskriminering eftersom den enbart fokuserar på en religiöst organisation. Vakttornet menar att rörelsen har gett offer hjälp i många år men organisationen har inte följt rapportens rekommendation om att inrätta en central intern oberoende nödlinje för behövande.

https://www.dutchnews.nl/news/2020/08/jehovahs-witness-sexual-abuse-report-can-stay-online-judge-rules/

Läs mer