Hem

Vilka vi är [hw]och vad vi gör[/hw]

[cols]
[col class=”1/2″]
Att lämna en sluten rörelse kan få stora konsekvenser. Det kan innebära att du förlorar din familjegemenskap, närmaste vänner, din tro och livsmening som man betraktat som absolut sanning
[/col]
[col class=”1/2 last”]
Hjälpkällan är en religiöst och politiskt obunden verksamhet som erbjuder stöd och information till personer som varit, är, inte längre vill vara, eller funderar på att bli medlemmar i ett slutet religiöst samfund – det vi vanligtvis kallar en sekt.

[hw]Read More[/hw]
[/col]
[/cols]