Heroic Imagination Project™

Från och med 2014 kommer vi att erbjuda ett utbildningsprogram inspirerat av Dr Philip Zimbardo‘s San Francisco-baserade projekt Heroic Imagination. Zimbardo är mest känd för  The Stanford Prison Experiments på 1970-talet. Under de senaste årtiondena har han bedrivit omfattande forskning kring gruppbeteenden och inom socialpsykologi.

Heroic Imagination Project syftar till att stärka vårt medvetande om vilka faktorer som påverkar oss i grupp, och vår kunskap om hur och varför vi fattar beslut i vardagen. Under hösten 2013 har ett flertal av Hjälpkällans volontärer blivit utbildade av Zimbardo’s team, och under 2014 kommer vi att arbeta fram ett program som särskilt kan hjälpa unga personer som vuxit upp i sekter.

Vi kommer också att arbeta med projektet i gymnasieskolor i Göteborg och Stockholm, som en del i Magiprojektet – en vaccination mot manipulation.