Det hemliga ordensällskapet av Jehovas vittnen

Få Jehovas vittnen känner till att det finns ett hemligt ordensällskap, där endast de som arbetar på Betel eller arbetar som krets- eller områdestillsyningsmän, kan bli medlemmar. Medlemmarna i ordenssällskapet är tillsagda att inte ens berätta, att denna Orden finns, för de som tjänar som äldste i de lokala församlingarna.

Även om de äldste inte fått reda på något så har Hjälpkällan fått tillgång till information om det hemliga ordenssällskapet, och vi väljer att publicera lite av det material vi har.

Orden instiftades 2004 Och heter Den världsvida Orden av Jehovas vittnen i särskild heltidstjänst, och förkortas DVO. De som skall bli upptagna som medlemmar i det hemliga ordenssällskapet får underteckna ett dokument där de lovar att inte yppa någonting om vad som kommer fram inom denna Orden. Man lovar också att följa alla anvisningar som finns i en hemlig bok som heter ”Att bo tillsammans i endräkt”.

 

Medlemmarna i denna orden ger en närmast total möjlighet att kontrollera vad man har i sin dator eller i sina arkiv. Man får bland annat godkänna följande:

”Jag förstår att organisationen när som helst och utan förvarning har rätt att undersöka, läsa, syna, avlyssna och granska vilken som helst informationstillgång, inbegripet e-post, alla dokument eller textfiler, databaser, varje slag av elektronisk kommunikation och all annan information som är lagrad på organisationens utrustning.”

De som blir medlemmar kommer också att få informationer som övriga vittnen inte får ta del av. Dessa informationer skall inte delges övriga vittnen, inte ens äldstebröderna. Det sägs ansökningsformuläret till Orden:

”Jag ser det som ett privilegium att tjäna som medlem av Orden. Jag förstår att jag som sådan kan ha tillgång till information som tillhandahålls enbart för dem som är medlemmar av orden.”

Du kan läsa hela ansökningsformuläret här:

 

DVO_Overenskommelse_Konfidentialitet

 

 

Vad är syftet med Orden?

 

En av orsakerna är rent skattetekniskt. Detta framgår av ett brev som gick ut till alla dem som var i krets- eller områdestjänsten eller som arbetade på Betel, Man vill jämställa det arbete som bedrivs av Ordens medlemmar med en klosterverksamhet. Brevet skickades ut under 2010 och även här framhåller man att inte yppa något om Orden för någon.

I brevet sägs det bland annat: ”Vi vill återigen påminna om vikten att hålla denna information konfidentiell. Diskutera inte denna fråga med några utomstående eller vänner i församlingen oberoende av din relation till dem eller deras ansvarsuppgifter.”

 

DVO_brev_red

 

 

Alla som blev medlemmar i det hemliga ordenssällskapet fick skriva på en fullmakt, där man gav Vakttornets advokat Majeed Alnashi rätten att företräda ordens medlemmar i tvisten med Skatteverket:

 

DVO_fullmakt

Vakttornet drev denna fråga ända till Regeringsrätten, och den 10:e september kom utslaget – Se Länk

http://www.hogstaforvaltningsdomstolen.se/Domstolar/regeringsratten/Avg%C3%B6randen/2010/September/7944-09.pdf

Den 10:e november 2011 skriver Skatteverket att Vakttornets begäran om skattebefrielse för Ordenssällskapet inte kan godkännas. Du kan läsa Skatteverkets beslut nedan. I skatteverkets besluts används förkortningen DVO som står för Den Världsvida Orden av Jehovas vittnen.

 

Har Vakttornet gjort ett lagbrott eller vill man bara dölja vissa fakta för sina medlemmar?

 

Det faktum att Vakttornet har ett hemligt ordenssällskap gör att man bör ställa vissa frågor. Instiftades denna Orden enbart för att undgå skatt? Om detta är orsaken så kan Vakttornet ha begått ett lagbrott. Jag har kontaktat en skattejurist och fått det bekräftat att enligt svensk skattelagstiftning så är det olagligt att göra anordningar vars enda syfte är att undgå skatt.

 

Vakttornet måste visa att den hemliga Orden har en funktion inom rörelsen och att den instiftades inte enbart för att undvika att betala skatt.

Av: Roger Carlsson

Hjälpkällan 2011 § Har du frågor kring innehållet i artikeln? Ställ dem gärna i Diskussionstråden kring detta ämne.

Läs mer