Plymouthbröderna – en odemokratisk rörelse?

Den 5:e Oktober 2011 lades en motion fram i riksdagen som innebar skärpta regler för godkännande av friskolor. Anledningen till detta var den skola som godkänts att starta av Plymouthbröderna som har moral som inte lärs ut av det övriga skolväsendet och som bland annat är hämmande för kvinnor. Vilka är egentligen Plymouthbröderna? Varför bör man betänka om ett sådant samfund ska driva egna friskolor? Är samfundet demokratiskt?

Plymouthbröderna har sina rötter i 1820-talets Irland och kring en man vid namn John Darby. Från början ville Darbys föräldrar att sonen skulle studera juridik, vilket han också gjorde ett tag, men snart ändrade han spår och blev präst. Dock dröjde det inte länge innan han började ifrågasätta statskyrkan. Bara det faktum att det var en statskyrka fick honom att tvivla, då han inte ansåg att det fanns underlag för statskyrkor i bibeln. Detta finns i hans anteckningar efter ett möte han hade med fyra andra män i Dublin. Kyrkan hade blivit för engagerad med sekulariserade intressen och det var inte acceptabelt enligt honom. År 1831 så hade man tillräckligt mycket olikheter med kyrkan, ansåg man, för att det skulle vara dags att ta det ett steg längre. Bröderna, som de kallar sig själva, samlades för första gången i Plymouth och var från och med den dagen ett nytt samfund. Tanken med Plymouthbröderna var att bli som de första kristna i nya testamentet. De skulle resa och evangelisera från stad till stad och land till land, för att hitta de som följde Kristus på rätt sätt. Äntligen skulle det finnas en ren kyrka som inte beblandade sig med det världsliga. Vikten av renhet var tydlig, för från start så var det av största vikt att de som begått ett felsteg skulle uteslutas. Medlemmen skulle till och med uteslutas om denne hade umgåtts med någon som hade syndat. Detta skulle dock komma att bli ett problem för samfundet.

1848 så sprack samfundet upp i två olika läger, den ena skulle komma att kallas de Öppna Plymouthbröderna (som inte finns representerade i Sverige idag) och den andra för de Exklusiva Plymouthbröderna (som finns representerade i Sverige sedan 125 år tillbaka). Anledningen till att samfundet sprack upp var att det fanns krafter inom det som tyckte att behandlingen av medlemmarna var för hård och sträng. Det hela började med att en medlem hade blivit utesluten och utslängd ur en församling medan en annan församling hade plockat upp denne. En del, däribland Darby, ansåg att den andra församlingens agerande var förkastligt och dispyten var igång. Det var efter detta samfundet bröt upp och med tiden blev de två förgreningarna mer och mer olika varandra. De Exklusiva bröderna drog mer åt det konservativa hållet medan de Öppna bröderna blev mer liberala.

 

Trosfrågor

Eftersom det bara är de Exklusiva bröderna som finns representerade i Sverige så kommer denna artikel att lägga mer fokus på dessa men artikeln kommer också att påvisa skillnaderna med de Öppna bröderna. Inom de Exklusiva bröderna så är uteslutning av felande medlemmar mycket viktigt som framgick tidigare. Men hur ska då en Exklusiv broder leva för att inte bli utesluten? Plymouthbröderna vill avhålla sig från sin omvärld vilket tydligt framgår när det kommer till utbildningsfrågor. Flickor ska inte utbilda sig längre än grundskolan och helst inte pojkar heller, men det görs undantag ibland för pojkar om det är en yrkesutbildning. I och med detta så har skolan blivit en hjärtefråga för bröderna och därför är de väldigt angelägna om att starta egna friskolor. Men för att verkligen vara avståndstagande så avvisar man också föreningsliv och dylikt och samarbete med andra samfund är otänkbart.

Kvinnan ska helt och fullt underordna sig sin man, hon får inte ha kort hår och ska bära långa kjolar. Männen har också en klädkod som består i att vara rakade och inte ha slips eftersom detta är en fallos. Äktenskap får bara ingås mellan man och kvinna inom samfundet. Medlemmarna ska ha en enkel livshållning och därmed ska också klädseln som helhet vara enkel. Andra saker som är förbjudna är att använda preventivmedel, lyssna på radio, titta på TV, gå på bio, studera vid universitet, lyssna på världslig musik, använda datorer och till och med husdjur kan vara förbjudna då kärleken till husdjuret istället borde riktas till Gud. Medierna som nämndes är förbjudna på grund utav att dessa används av Djävulen för att sprida sin propaganda. Och eftersom detta är Djävulens värld så får inte medlemmarna heller delta i val. Medlemmarna är pacifister men kan i vissa undantag göra vapenfri tjänst. En Plymouthbroder kan inte bo under samma tak som en icketroende och därmed döps barnen in i samfundet redan som spädbarn.

De Öppna bröderna skiljer så på flera vitala sätt och kanske den mest fundamentala punkten är att det inte finns en riktig enhetlig kyrka. Utan det kan vara stora skillnader från församling till församling då det är medlemmarna i den lokala församlingen som styr. Men generellt så finns det vissa åsikter som flertalet av de Öppna församlingarna delar. Till exempel så är de Öppna brödernas inte alls främmande för samarbete med andra kristna samfund. Man döper inte heller spädbarn utan medlemmen måste själv kunna svara för sin tro och uttrycka sig troende. De Öppna bröderna är inte heller rädda för att socialisera med andra icketroende, utan tvärtom så anser man att en god kristen umgås med alla. Vad gäller kontakten med medier så som TV och radio, användandet av preventivmedel och ägandet av husdjur så säger de att det är upp till individens egna samvete att avgöra i dessa frågor. Likaså anser man att det är upp till var och en att avgöra hur man ska klä sig.

 

Varför anser vissa att de Exklusiva Plymouthbröderna är en odemokratisk rörelse?

I och med att många av de Exklusiva bröderna har byggt upp sitt liv gentemot varandra så innebär det inte bara att en utesluten Exklusiv broder förlorar kontakten med församlingen, utan många gånger förlorar de också sina jobb eftersom de har fått jobben genom arbetsgivare som är medlemmar i kyrkan. Medlemmarna styrs i sin tur av ledarna i kyrkan och medlemmarna förväntas vara totalt undergivna och har ingenting att säga till om vad gäller lärorna. Man anser inte heller att alla människor är lika då man säger att vissa är mer lämpade än andra för att predika, missionera och lära ut, däribland kvinnor som inte får predika eller ens be högt. Eftersom det också råder censur på informationsflödet så har inte dessa medlemmar samma möjlighet till ett självständigt val, därav problematiken med friskolor drivna av de Exklusiva Plymouthbörderna. Eleverna kommer inte att ha samma möjligheter till att bilda sina egna uppfattningar.

Frågan är om det verkligen är lämpligt att ett sådant kontrollerande samfund också får kontrollera undervisningen i den svenska skolan? Vilka organisationer ska få ha möjlighet till att driva egna skolor? Står den svenska staten verkligen bakom att kvinnor inte ska vidareutbilda sig och vara lägre ställda än mannen? Representerar verkligen Plymouthbröderna den källkritiska hållning som den svenska skolan bör ha? Detta är frågor som bör vägas in i beslutet beträffande motionen som lagts fram i riksdagen. För frågan är om dessa friskolor verkligen ger sina elever de valmöjligheter till ett fritt liv som varje medborgare i Sverige bör ha rättighet till? Eller om dessa skolor driver in sina elever på en levnadsbana som ska få dem att bli mer befästa i sin tro? Skolan borde främja att ge varje individ bästa möjlighet till att forma sitt eget liv efter vad denne själv har kommit fram till, samt att understödja värderingarna om människors lika villkor och värde. Dessa barn kommer inte att ha samma möjligheter då skolan kommer att hålla dem utanför samhället. För som det ser ut nu så understödjer den svenska staten skolor som kan anses vara odemokratiska.

 

Vera Lanängen – 16/12 2011

Har du åsikter angående artikeln? Maila mig här

Eller vill du vara med och debattera artikeln? Klicka här

 

För mer info:

http://www.riksdagen.se/webbnav/?nid=410&dok_id=GZ02Ub442

http://www.bbc.co.uk/religion/religions/christianity/subdivisions/exclusivebrethren_1.shtml#section_5

 

Läs mer