“Obey and be blessed” – Jehovas vittnen gör animerad film för barn

I sommar släpps två nya dvd-filmer på Jehovas vittnens områdessammankomst. Den ena av dem riktar sig direkt till små barn och handlar om vikten av lydnad.

Tidigare har man gjort filmer som riktar sig till tonåringar, som till exempel handlar om vikten att ägna sig åt predikande och möten istället för idrott. Denna gång har man gjort en animerad liten serie som ska tala direkt till de minsta barnen.

För den som vuxit upp i Jehovas vittnen är det egentligen inget märkligt i filmens innehåll. Sådana här diskussioner är vardagsmat inom organisationen, från att barnen är mycket små. Det intressanta är att denna film förmodligen kommer att spridas via sociala medier på ett helt annat sätt än deras tidningar och böcker och väcka en hel del diskussion. Om ni inte har sett den ännu – gör det. Den är bara 2,5 minuter lång.

JWB Introduces Sparlock – The Warrior Wizard from Jaymes Marsh on Vimeo.

En diskussionstråd om filmen finner ni här

Läs mer