Narconon, behandlingshemmet där frid med universum är målet

Om en missbrukare söker en ny livsstil så är inte steget långt från att ta till sig en ny tro, i synnerhet inte om ett samfund hjälpte denne att bli fri ifrån sitt missbruk. Detta är filosofin bakom Narconon, scientologikyrkans behandlingshem.

En missbrukare missbrukar inte utan anledning. Anledningen till att någon missbrukar är att denne har fallit från sin “state of grace”. Det anser i alla fall scientologikyrkan, samma kyrka som understödjer och bedriver behandlingshemmet Narconon, vars avsikt är att hjälpa individen att återgå till detta stadium. Men man hjälper inte bara till med att bli av med de biologiska gifterna, utan också de psykologiska. Det psykologiska målet är att uppnå inre frid med alla universums krafter. Allt detta grundar man på den amerikanske science-fictionförfattaren L. Ron Hubbards böcker.

Narconon startades i Arizona, USA, 1966 och intresset för behandlingshemmet har alltjämt ökat sedan dess. Detta trots att myndigheter inte har varit helt tillfreds med verksamheten. I exempelvis Quebec, Kanada, så är inte Narconon certifierat av Quebec’s ministerium för sjukvård. Även i Sverige uppmanas socialtjänsten att inte skicka klienter till Narconons behandlingshem. Detta till trots omsätter Narconon världen över stora summor pengar. Kostnaderna som tillkommer en missbrukare kan nämligen stiga upp emot 23 000 dollar beroende på vart i världen man är. Det skiljer sig från land till land om behandlingen är subventionerad men generellt sett så betalar Narcononpatienterna kostnaderna själva. Att patienterna själva betalar kostnader anses vara något positivt då patienten också kommer att ta större ansvar för sin behandling. Men hur kan det komma sig att ett behandlingshem där 75% av klientelet sägs bli av med sitt beroende inte blir certifierade och har slutat att användas av den svenska socialtjänsten?

 

Behandlingen
“Rening” är ett flitigt använt begrepp inom scientologikyrkan vilket också används inom Narconon. För att ens bli medlem inom samfundet så måste individen renas från de gifter som finns i kroppen, men också de gifter som förorenar sinnet. Detta är inget som går att kringgå utan är ett krav för medlemskap. De individer som vill bli medlemmar inom scientologikyrkan genomgår alltså en liknande reningsprocess som missbrukarna. Narconon i Sverige hävdar att detta inte är ett resultat av att de är en del av kyrkan utan att man låtit sig inspireras av kyrkan.

Hur ser då denna reningsprocess ut? En aspirerande scientolog ska under denna reningsprocess bada bastu 5-6 timmar per dag, inta stora doser vitaminer som kan inbegripa upp till 40 tabletter om dagen. Samma sak gäller för Narconons behandlingshem. Man menar på att man på detta sätt svettas ut det dåliga och fyller på med det nyttiga. Problemet med detta är att ett vitaminintag i denna kvantitet kan vara dödligt. Till exempel har fall påträffats där sjuka har förvärrat sitt hälsotillstånd med cancer som utgång. Detta är inte utanför scientologikyrkans kännedom då aspirerande scientologer måste ha ett läkarintyg på att individen klarar av behandlingen. Vitaminerna man använder är i vissa fall A,B,C och D samt mineralerna kalcium och magnesium. Att bara använda sig av vitaminer och mineraler är ytterligare ett problem, för det är inte ovanligt att missbrukare tidigare i sitt liv har tagit till droger för att dämpa ångest.

 

Psykologiska aspekter
Personalbasen på behandlingshemmen är helt volontärt baserad. Det finns alltså inga läkare, sjuksköterskor, psykologer eller psykiatriker på plats utan man förlitar sig helt på den outbildade personalens nit och entusiasm. I centrum står nämligen inte vetenskapen utan tron. Detta blir extra tydligt när Narconon rekommenderar omedelbar och total avhållsamhet, vilket är tvärtemot vad professionella rehabiliterare rekommenderar. Anledningen till att professionella inte använder sig av denna metod är för att det kan förvärra tillståndet och även leda till mentala problem. Eftersom det inte är ovanligt att det är på grund utav att en människa mår dåligt som missbruket börjar, så blir den psykologiska utsattheten vid total avhållsamhet så farlig så det finns anledning att vara orolig för att personen tar sitt liv. Därför skräddarsyr man alltid på professionella rehabiliteringshem programmet så att denna risk minimeras genom att istället trappa ner drogerna. Att bara öka vitaminintaget hjälper således inte emot ångesten.

Men den som nu genomgår denna behandlingsform kommer att vara i stort behov av mentalt stöd. När en person genomlider denna stress så är denne inte bara mer sårbar, utan också mer mottaglig för nya tankar och idéer. Själva så hävdar man att det inte alls finns någon avsikt att konvertera missbrukarna. Den enda kopplingen som finns menar man är, som nämnts tidigare, att de har inspirerats av L. Ron Hubbards skrifter och att man därmed inte har någon form av religiös agenda. Michael Pattinson, en före detta högt uppsatt scientolog, avfärdar detta i en intervju med SVT:s Uppdrag granskning. Han menar på att det inte råder något tvivel om att Narconon är en organisation ämnad för att värva medlemmar till kyrkan.

 

Narconon i Sverige
I Sverige öppnades det första behandlingshemmet 1972 och man fick en snabb expansion, för inte långt senare öppnade man också behandlingshem i Huddinge och Eslöv. Idag finns Narconon i Eslöv och delvis i Göteborg och Västerås. I sin världsvida marknadsföring så hävdade scientologikyrkan att till och med Carl XVI Gustav och drottning Silvia lovordade Narconon i Sverige. Detta påstående avfärdades dock av kungahuset.

Socialtjänsten använder sig inte längre av Narconon. Men under tiden som de användes så gick cirka 10 miljoner kronor på fem år av Sveriges skattepengar till Narconon och scientologikyrkan. Narconon hävdar att de inte skickar eller har skickat någon vinst till scientologikyrkan. Vilket formellt stämmer, istället betalar man så kallade licensavgifter till scientologikyrkan, dessa pengar får kyrkan sedan använda som de själva behagar.

Vad gäller behandlingsmetoden så finns det röster inom socialstyrelsen som menar att dessa metoder borde förbjudas då effekterna är destruktiva. Själva kommenterar Narconom, beträffande att man inte använder ersättningsdroger, det hela så här: “Genom ett hälsoprogram, mycket kunskap och med nya insikter, hittar individen tillbaka till det man förlorat.” Vad som menas med “nya insikter” framgår inte. På frågan om deras metoder är evidensbaserade så svarar de att det delvis är det.

Liksom i debatten om friskolor så är frågan om slutna religiösa rörelser verkligen borde få driva verksamheter där man har hand om utsatta människor så som missbrukare och barn. Är det verkligen rimligt att rehabiliteringshem använder sig av metoder som av evidensbaserade studier framgått som direkt livsfarliga? Alla samfund vill i slutändan att deras samfund ska expandera i medlemsantal. Ska då verkligen slutna religiösa samfund få bedriva verksamheter där samhällets mest utsatta människor tas om hand och är av situationen mer mottagliga? För hade avsikterna endast varit att rehabilitera, hade man då inte använt sig av de metoder som rekommenderats av modern sjukvård?

 

Vera Lanängen – 4/4 2012

Har du åsikter angående artikeln? Maila mig här

Eller vill du vara med och debattera den? Klicka här

 

Läs mer