Kristen hederskultur?

Vi har tidigare uppmärksammat de stora likheter som finns mellan så kallade hederskulturer och sekter. Nu verkar fler ha fått upp ögonen. I de allra flesta fall sker inskränkningarna i ungdomars frihet utan våld, vilket gör att det blir svårt att avgöra vad som kan anses som tvång eller “olaga tvång” – någon man kan kan dömas för i svensk domstol.

Ungdomsstyrelsen har utrett problematiken med arrangerade äktenskap, och menar att det handlar om fler än 8000 ungdomar som befinner sig i riskzonen. Utredningen tillsattes med syftet att skapa en särskild straffbestämmelse mot barn- och “tvångsäktenskap”. Expressen skrev om detta i juni 2010. Ur artikeln: “En tidigare utredning som blev klar för två år sedan pekade på svåra juridiska gränsdragningar; är till exempel känslomässig utpressning ‘tvång’, och vem kan avgöra vad som är tvång?”

Bloggaren Niklas Hellgren har skrivit en kommentar till artikeln där han påpekar att hederskultur inte alls är något som bara finns i främmande kulturer. Ur bloggen:

“Tvångsäktenskap är inte detsamma som arrangerade äktenskap. Ungdomsstyrelsen använder formuleringen “arrangerade äktenskap mot någons vilja” – Expressen drar till med det enklare ‘tvångsäktenskap’. Det låter ju mycket mer hotfullt. Men vilja/tvång är faktiskt inte så enkla begrepp när det gäller arrangerade äktenskap och tvångsäktenskap. Gränsen är flytande. Vissa har starka önskemål eller krav från sin familj på vem som är lämplig att gifta sig med. Andra får en begränsad lista med alternativa personer medan åter andra tvingas att gifta sig med just den där personen. Att inte gifta sig alls måste förstås vara ett alternativ, allt annat är oacceptabelt. Samma sak gäller förstås barn till överklassen, Livets ord-medlemmar eller på olika vis heliga, rättfärdiga och homofoba. Alla har rätt att träda ut. Fast ingen gör undersökningar om de senare grupperna.”

Och vidare: “Expressen talar om hederskulturen, ett begrepp som var populärt för några år sen, men som har urholkats något sen det har visat sig att samma hederskultur finns bland etniska svenskar. Som alla andra begrepp som ska peka ut de Andra som marionetter, viljelöst styrda av sin Kultur, faller det samman vid en närmare granskning. Ändå fyller det förstås en funktion: det förlägger förtrycket någon annanstans samtidigt som det fritar oss själva från skuld. Vi har minsann ingen hederskultur.”

Nu har Länsstyrelsen i Östergötland tagit fasta på de likheter som finns, och den 27:e augusti är representanter från Hjälpkällan inbjudna till en heldags Rundabordskonferens om just heder och tvång, där vi kommer att bidra med erfarenheter från vårt arbete med före detta medlemmar i slutna religiösa samfund – däribland kristna sådana.

Läs mer