Hjälp från sociala myndigheter

En socialsekreterare är ofta en av de första kontakterna med ”världen” då man har problem hemma. Särskilt om situationen känns så ohållbar att man vill flytta och behöver hjälp med ekonomin. Det kan kännas skrämmande att be om hjälp hos en myndighet. Men en socialsekreterare tar inte ställning i religiösa frågor. Deras uppgift är att  förmedla hjälp då ens eget sociala nätverk inte räcker till. Artikeln är baserad på en intervju gjord med Åse Lindbeck som arbetar som socialsekreterare i Stockholm. Hon är själv ett före detta vittne.

De sociala myndigheterna är aldrig ute efter att splittra familjer. Deras policy är att i första hand lösa problem inom familjen. I en situation då en minderårig inte delar sin familjs tro (då familjen är med i en sekt/ett totalitärt samfund), är det i princip omöjligt att få föräldrarna att acceptera barnets val. Att föräldrarna kontaktas blir därför ett problem. Barnets situation hemma förvärras eftersom man anser att barnet ”förrått” föräldrarna genom att gå till en myndighet. Samtidigt gör föräldrarna sitt bästa för att allt ska verka bra och normalt inför socialsekreteraren. Medan hon försöker medla mellan familjemedlemmarna och utåt sett verkar lyckas ganska bra, blir barnet i själva verket mer och mer utfryst från hela sitt sociala nätverk.

– Min pappa satt bara där och låtsades oförstående, berättade en ung tjej som vi kan kalla Lina. Han sa att han inte hade några som helst problem med sina andra barn, men att jag alltid hade varit svår.

Linas övriga syskon fortsatte att vara vittnen, därför utgjorde de inget problem. Socialsekreteraren uppfattade förmodligen Lina som en helt vanlig tjej med helt vanliga tonårsproblem, som revolterade mot de regler hennes föräldrar satt upp. Vad socialsekreteraren aldrig fick veta var att när den övriga familjen, med vänner, samlades för att äta eller umgås, fick Lina inta sina måltider ensam inne på sitt rum. Om hon behövde gå till toaletten var hon tvungen att be om lov att få passera ute i hallen först. För att det skulle kännas besvärande för familjens vänner att behöva se den uteslutna dottern. Avfällingen. Lina berättade aldrig under dessa möten att hennes föräldrar betraktade henne som död. För hon trodde att detta var helt normalt, de nödvändiga konsekvenserna av att hon inte delade sina föräldrars tro.

Vad kan du göra om du befinner dig en liknande situation?

För det första måste du förstå att du inte är någon ond människa eller förrädare. Att frysa människor ute från sin familj och sina vänner är inte på några villkor ett kärleksfullt eller rättfärdigt beteende. Dina föräldrar är måhända själva övertygade om att de gör det rätta genom att frysa ut dig. Men det betyder inte att det är försvarbart på något sätt.

Ta inte på dig rollen som dina föräldrars försvarare inför personen som ska utreda din situation. Det behöver du inte. Som ett före detta vittne är det svårt att se till sina egna behov eftersom man fått lära sig att negligera dem. Men när du tagit steget ut kommer du att behöva lära dig att lyssna till dig själv. Hur du mår här och nu är viktigt.

Berätta så ärligt och detaljerat du kan om hur din situation ser ut hemma. Hur behandlar dina föräldrar dig? Vad säger de till dig? Hur får de dig att känna? Hur skiljer sig din vardag från tiden före utträdet/uteslutningen?

Det kan vara bra att fundera i lugn och ro, och skriva upp sådant du vill komma ihåg inför er avtalade tid. Ju mer information du kan ge till personen som ska hjälpa dig, desto lättare är det för henne att ge dig rätt hjälp. Tänk på att den här personen kanske inte vet någonting alls om vittnena och vad de tror på. Ett tips är att skriva ut någon artikel från Hjälpkällan och ta med dig.

Om du är minderårig är det en bra idé att ta med dig en vuxen person som kan stötta dig under samtalet. Tyvärr är det ibland så att vuxna lyssnar mer på andra vuxna än på barn och ungdomar. På Hjälpkällan finns flera kontaktpersoner som kan vara till din hjälp och även följa med dig om du vill det.

 

Vad säger lagen?

Enligt lagen är dina föräldrar underhållsskyldiga tills du är 18 år, eller tills du är 21 om du studerar. Detta gäller även om du inte bor hemma, till exempel om du träffat en kompis eller pojk- eller flickvän som du bestämt dig för att flytta in hos.

Du har alltid rätt till pengar för mat och hyra om du inte har en egen inkomst, och om försörjningsstödet från dina föräldrar inte täcker kostnaderna. Om du är minderårig och inte kan ordna boende på annat sätt, kan du bli placerad hos en fosterfamilj eller i ett stödboende för ungdomar, tills du är myndig.

Sådana åtgärder vill man förstås undvika så långt det är möjligt, men för många uteslutna ungdomar blir situationen så ohållbar hemma att de helt enkelt inte klarar av att bo där längre. Om du känner på det sättet, var tydlig mot socialsekreteraren om detta och förminska inte det du blir utsatt för. Varje kommun har begränsade resurser och om du själv inte verkar ta din situation på allvar kommer de kanske inte att se vilken hjälp du är i behov av.

 

Vad gör jag om jag inte får den hjälp jag bett om?

Ge inte upp om du får ett avslag första gången. Alla beslut går att överklaga till Länsrätten, och där är det lättare att få sin ansökan beviljad. Låter det för komplicerat att överklaga? Be om hjälp från en vuxen som är bra på att formulera sig. Vi på Hjälpkällan hjälper dig gärna med det.Tänk på att det är olika från kommun till kommun och från person till person. Det är många människor som behöver hjälp på olika sätt, och resurserna är små.

En socialsekreterare har i många fall rätt att tolka lagen efter situationen. Och det står i socialtjänstlagen att undantag alltid kan göras.
Det viktigaste av allt: tänk på att den som ska hjälpa dig inte är enbart en myndighetsperson, utan en medmänniska. Ju mer du vågar öppna dig, desto lättare är det för henne att sätta sig in i din situation och se till att du får den hjälp som just du behöver.

Av: Noomi Lappalainen 2006
Denna artikel är baserad på en intervju gjord med Åse Lindbeck som arbetar som socialsekreterare i Stockholm. Hon är själv ett före detta Jehovas vittne.

Läs mer