Vilka hjälpbehov föreligger hos en individ som lämnar en destruktiv sekt?

Vilka hjälpbehov föreligger hos en individ som lämnar en destruktiv sekt?
C-uppsats i Psykologi, Mälardalens Högskola, HT2007
Av: Camilla Lundström & Anna Karin Persson
Handledare: Einar Jakobsson, Examinator: Jakob Eklund

Läs mer