Helg för anhöriga 21-22/4 – 2018

Välkommen till en hel helg avsedd för dig som anhörig. Ett tvådagarsprogram med föreläsningar, workshops, praktiska övningar samt tillfälle att umgås socialt med andra som är i samma situation. Kostnad: 2000 kr/person inkl. fika och middag dag 1, övernattning på Slussens Pensionat på Orust samt frukost, lunch och fika dag 2.

Mer info om program etc läggs upp på evenemangssidan på facebook. Helgen sponsras delvis av Stiftelsen FRI i samarbete med Hjälpkällan.

Anmäl ditt intresse genom att fylla i detta formulär

Nätverk för föräldrar och anhöriga på facebook

Vi har ett stödnätverk där föräldrar och anhöriga kan skriva av sig och supporta varandra. Gruppen är dold och ingen på facebook i övrigt kan se att du är medlem, eller läsa det du skriver där. För att få tillträde till gruppen, e-posta till info@hjalpkallan.se och presentera dig själv samt berätta lite om din nuvarande situation. Om du använder ett alias på facebook, glöm inte att ange både ditt riktiga namn och ditt alias i mejlet.

Utbildningshelger för anhöriga inom projekt för MUCF (tidigare)

Hösten 2017 drar vi igång andra året i vår satsning på att hjälpa anhöriga till personer som är med i ett sekteristiskt sammanhang. Du som ansöker har en närstående som är på väg in i, är aktiv i, eller vill lämna en sluten eller extrem grupp/samfund. Det kan handla om såväl en religiös sekt som politisk extremism.

Som anhöriga vill vi gärna försöka tala vår närstående “till rätta”, men ibland resulterar försöken bara i att personen hamnar i försvarsställning och sluter sig ännu mer. Målet med detta projekt är att förbättra kommunikationen mellan dig och din anhöriga – något som kan vara helt avgörande om eller när de vill lämna. Du får också chansen att träffa andra i liknande situation för utbyte av erfarenheter.

Du som deltar kommer att få utbildning i att använda samtalstekniker hämtade ur MI (Motivational Interviewing). MI går ut på att föra samtal som inte är provocerande eller uppfattas som dömande av din anhöriga, men med målet att han/hon själv blir motiverad att söka alternativa vägar att gå. MI har använts dokumenterat framgångsrikt under lång tid exempelvis inom vården, för att motivera människor till positiva livsstilsförändringar.

Projektet består av följande delar:

*En kortare intervju med projektledaren (som är legitimerad psykolog) för att få en uppfattning om er nuvarande situation. Intervjun görs på telefon.
*Utbildningshelg (obligatorisk).
*Individuell plan utformas för varje deltagare tillsammans med handledare.
*Uppföljande samtal med projektledare och övriga deltagare i projektet (via telefon och/eller online).
*En uppföljande träff för alla deltagare (i Göteborg).

Utbildningarna är en del av vårt Anhörigprojekt som finansieras av MUCF

 

 

 

Följ oss