PROJEKTET ÄR FULLT MEN VI HOPPAS PÅ ATT KUNNA GENOMFÖRA YTTERLIGARE ETT UTBILDNINGSTILLFÄLLE UNDER 2017

Hjälp till dig som är anhörig

Till hösten 2016 startar Hjälpkällan ett nytt projekt som riktar sig till dig som är anhörig till någon som är med i ett sekteristiskt sammanhang. Det kan handla om en person som är på väg in i, är aktiv i, eller vill lämna en grupp eller ett samfund.

Som anhörig vill vi gärna hjälpa men ibland resulterar våra försök i att personen hamnar i försvarsställning och sluter sig ännu mer. Målet med projektet är att förbättra kommunikationen mellan dig och din anhöriga, något som kan vara avgörande om de vill lämna. Du får också chansen att träffa andra i liknande situation för utbyte av erfarenheter.

Du som deltar i projektet utbildas i att använda samtalstekniker hämtade ur MI (Motivational Interviewing). MI går ut på att föra samtal som inte är provocerande eller uppfattas som dömande av den anhöriga, men med målet att personen själv ska komma fram till alternativa vägar att gå. MI har använts framgångsrikt under lång tid t ex inom vården, för att motivera människor till positiva livsstilsförändringar.

Projektet består av följande delar:

*En kortare intervju med projektledaren som är leg psykolog, för att få en klar bild av din situation och vilken förändring du önskar uppnå i kommunikationen med din anhöriga. Intervjun görs via telefon eller Skype någon gång under v 37-40.
*Utbildningshelg 5-6/11 i Göteborg** (obligatorisk)
*Individuell plan utformas för varje deltagare tillsammans med handledare.
*Uppföljande samtal med projektledare och övriga deltagare i projektet (online)
*Uppföljande träff 11/1 för alla deltagare (i Göteborg**)

PROJEKTET ÄR FULLT MEN VI HOPPAS PÅ ATT KUNNA GENOMFÖRA YTTERLIGARE ETT UTBILDNINGSTILLFÄLLE UNDER 2017

Följ oss