Hjälp till dig som är anhörig

Hösten 2017 drar vi igång andra året i vår satsning på att hjälpa anhöriga till personer som är med i ett sekteristiskt sammanhang. Du som ansöker har en närstående som är på väg in i, är aktiv i, eller vill lämna en sluten eller extrem grupp/samfund. Det kan handla om såväl en religiös sekt som politisk extremism.

Som anhöriga vill vi gärna försöka tala vår närstående “till rätta”, men ibland resulterar försöken bara i att personen hamnar i försvarsställning och sluter sig ännu mer. Målet med detta projekt är att förbättra kommunikationen mellan dig och din anhöriga – något som kan vara helt avgörande om eller när de vill lämna. Du får också chansen att träffa andra i liknande situation för utbyte av erfarenheter.

Du som deltar kommer att få utbildning i att använda samtalstekniker hämtade ur MI (Motivational Interviewing). MI går ut på att föra samtal som inte är provocerande eller uppfattas som dömande av din anhöriga, men med målet att han/hon själv blir motiverad att söka alternativa vägar att gå. MI har använts dokumenterat framgångsrikt under lång tid exempelvis inom vården, för att motivera människor till positiva livsstilsförändringar.

Projektet består av följande delar:

*En kortare intervju med projektledaren (som är legitimerad psykolog) för att få en uppfattning om er nuvarande situation. Intervjun görs på telefon.
*Utbildningshelg 7-8/10 eller 21-22/10 i Göteborg (obligatorisk). Du kan lämna önskemål om datum i ansökan men vi kan inte garantera dessa då det är begränsat antal deltagare per grupp.
*Individuell plan utformas för varje deltagare tillsammans med handledare.
*Uppföljande samtal med projektledare och övriga deltagare i projektet (via telefon och/eller online).
*En uppföljande träff för alla deltagare (i Göteborg). Datum ej satt ännu.

Kostnad:

Utbildningen är avgiftsfri. Du som vill delta men inte har ekonomisk möjlighet för resa och övernattning i Göteborg, finns möjlighet att få hjälp med det. Glöm ej att kryssa i önskemål om detta i ansökan.

Till ansökan

 

Fortsättningsutbildning för dig som deltog under 2016

Vi kommer också att ha en uppföljning med påbyggnadsutbildning för dig som deltog i projektet under 2016. Datum för detta är inte spikat ännu, men om du var med och önskar delta, mejla direkt till info@hjalpkallan.se så skickar vi information så snart detaljerna är klara. På återseende!

Följ oss