Om en missbrukare söker en ny livsstil så är inte steget långt från att ta till sig en ny tro, i synnerhet inte om ett samfund hjälpte denne att bli fri ifrån sitt missbruk. Detta är filosofin bakom Narconon, scientologikyrkans behandlingshem.

Läs mer

Följ oss