Sammanställning av Leif Erlingsson

Läs mer

Talismaner, frimurarorden, kabbala och siarstenar är begrepp som inte är ovanliga för den som forskar om Joseph Smith, grundaren av Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga. Smith var under hela sitt liv intresserad av det ockulta och använde sig av det när han grundade mormonismen. Något som skulle komma att avslöja mycket om hans karaktär.

Läs mer

1835 fick Joseph Smith, grundaren av mormonrörelsen, sedemera Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga, tag på papyrusrullar som han hävdade var Abrahams bok. En bok som skulle bli en del av den kostbara pärlan, en av mormonernas heliga skrifter som man jämställer med bibeln. Här kommer historian om rullarna och vad vetenskapsmän idag anser om dem.

Läs mer

Följ oss