Bibeln och folkrätt

I en demokratisk stat ska medborgaren har friheten och rättigheten att tro vad denne vill. Detta är en mänsklig rättighet. Men tar religion hänsyn till mänskliga rättigheter? Svaret på den frågan är ganska enkel, det beror på vilket samfund saken gäller. Mer moderniserade samfund tar som oftast hänsyn till att de religiösa skrifterna, så som Bibeln, skrevs under en helt annan tid då andra förutsättningar rådde. Men det finns religiösa samfund som ser sina religiösa skrifter som högre stående än både grundlagar och folkrätt. Med andra ord skulle de i första hand följa vad som står i dessa skrifter före både lag och folkrätt. Därmed kan det vara av intresse att veta vad dessa religiösa skrifter säger utifrån ett folkrättsligt perspektiv. I denna artikel kommer Bibeln att belysas.

Continue Reading