Logik – den osäkra grunden

Varför tycker vissa att det är logiskt att Gud finns och andra inte?  Vad är egentligen logik? Vad grundar sig logik på? Hur kan man påverka andras logik? Logik är en förutsättning inom slutna religiösa samfund, men hur kommer det sig att vissa anser att de läror som dessa samfund lär ut är logiska och andra inte? Denna artikel kommer att behandla logik och hur man kan få ologik till att verka logiskt.

Continue Reading

Manipulation inom slutna religiösa samfund

Människans psyke är öppet för influenser och vi blir influerade varje dag, vare sig vi vill det eller inte, av andra människor, litteratur, TV, musik eller reklam. Detta är mekanismer som kan utnyttjas av den som vet hur de fungerar. Sådana manipulationstekniker använder sig bland annat försäljare av men det förekommer även inom slutna religiösa samfund. Den här artikeln kommer att påvisa hur sådana samfund använder sig av dessa tekniker för att tränga sig in i sina […]

Continue Reading

Social utfrysning – drifterna bakom

Ena dagen älskar medlemmen sin nästa som sin bror, nästa dag är denne som luft. Vissa slutna religiösa samfund har som regel att före detta medlemmar inte är önskvärda utan tvärt om ska undvikas. Vad är det som driver människor till att utfrysa varandra? Många av svaren finns inom socialpsykologin. Artikeln kommer att behandla olika drivkrafter som direkt eller indirekt leder till att en människa kan utfrysa någon. Exempel kommer också att hämta ifrån Knutbys Filadelfiaförsamling.

Continue Reading