När Elin och jag var i tonåren hade vi en nästintill identisk syn på oss själva och omvärlden. Vi visste ganska många saker som våra lyckligt ovetande klasskamrater inte hade någon aning om. Som att vi tillhörde en skara av några få utvalda med en särskilt viktig uppgift här i världen.

Läs mer

Följ oss