I boken ”Liv – ett resultat av evolution eller skapelse?” utgiven av Jehovas vittnen försöker man bevisa att skapelseberättelsen i bibeln är bokstavligt sann och att evolutionsteorin inte stämmer. Hur ser en forskare på de argument som kommer fram i boken? Vi har bett en forskare på avdelningen för Evolution på UCSD (University of California, San Diego), Camilla Rang, att kommentera boken. Camilla är uppväxt som Jehovas vittne men lämnade rörelsen som 16-åring. Hon doktorerade i mikrobiologi och fortsatte som forskare i USA. Läs mer

Sällskapet Vakttornet har nyligen givit ut två tidskrifter med Livets uppkomst som huvudtema. Som evolutionär mikrobiolog skulle jag vilja ge lite kommentarer till dess innehåll och klargöra felaktiga och missvisande påståenden.  Läs mer

Följ oss