Trots överväldigande bevis för att Jerusalems förstöring ägde rum 587/586 f.v.t. så hävdar Jehovas vittnen att den inträffade ca 20 år tidigare år 607 f.v.t. Denna lära är central inom Jehovas vittnen eftersom de tror att den period i Bibeln som kallas ”hedningarnas tider” började 607 f.v.t och slutade 1914 v.t. Detta år skulle Guds Rike upprättats i himmelen och tre och ett halvt år efteråt, 1918 skulle Gud ha utvalt Jehovas vittnen som sitt folk, och de ensamma skulle representera honom på jorden.

Läs mer

”Bibeln är ingen vetenskapsbok, men när den berör vetenskapliga ämnen så är den alltid exakt”. Detta är den syn som vissa bokstavstroende kristna har angående Bibeln. Modern forskning är dock av en annan åsikt beträffande Bibelns trovärdighet.

Läs mer

Följ oss