Sekter och livet efter

Ur programmet:

  • Vad är en sekt, vem går med och varför?
  • Psykologiska och praktiska konsekvenser av medlemskap, uppväxt och avhopp/uteslutning.
  • Skam, skuld och heder i sekter.
  • Erfarenheter från hjälparbete och behandling. Skillnader mellan behov hos de som vuxit upp i en sekt och de som gått med i vuxen ålder.
  • Erfarenheter av bemötande, hjälp, stöd och behandling från avhoppare själva.
  • Likheter och skillnader mellan olika typer av tillhörighet – religiösa sekter, hederskulturer, politiskt extrema grupper, kriminella gäng.
  • Erfarenheter från hjälparbete som riktar sig till dessa olika grupper, vad kan vi lära av varandra?
  • Erfarenheter från avhoppare ur olika typer av slutna grupper.
  • Presentation av nytt, pågående svenskt forskningsprojekt om vårdbehovet hos avhoppare från sekter.
  • Uppdatering om vad som sker på politisk nivå när det gäller prioritering av hjälp till avhoppare.

Medverkande:

Barbro Westerholm, Riksdagsledamot (FP)
Marianne Englund, leg psykolog, psykoterapeut, specialist inom klinisk psykologi och före detta Jehovas vittne
Magnus Utvik, författare till Med Stalin som Gud och före detta medlem i kommunistisk sekt
Håkan Järvå, leg psykolog, före detta scientolog och författare/redaktör till Sektsjuka – Bakgrund, Uppbrott, Behandling och Manipulation och Påverkan
Helena Löfgren, leg psykoterapeut och före detta medlem i Moon-rörelsen
Vera Lanängen, socionom och före detta Jehovas vittne
Cecilia Wemmert, läkarstuderande Umeå Universitet

Arrangör: Hjälpkällan  §  Projektledare: Noomi Andemark  §  Inspelning: SVT/UR/Kunskapskanalen  §  Nalen 2015

Sekter och Livet Efter (UR Samtiden)

Läs mer