Vi vaccinerar unga mot manipulation

Genom en blandning av ‘magisk’ show och fakta om de psykologiska mekanismer som styr vårt beslutsfattande får eleverna en förståelse för hur påverkan går till. Att ställa rätt frågor, vara uppmärksam på teknikerna som används vid påverkan och ge sig själv en paus innan snabba beslut fungerar som ett skydd mot att snabbt dras in i engagemang som senare kan visa sig svåra att ta sig ur.

Samuel Varg, magiker (eller edutainer, såsom han själv kallar sig) och Håkan Järvå, leg psykolog har varit drivande i projektet för att stärka ungas motståndskraft mot manipulativa, sekteristiska och extremistiska budskap. Projektet drevs med medel från MUCF under 2013-2015.

Läs mer