Utbildningar för anhöriga

Vi är nu inne på fjärde året i vår satsning på att hjälpa anhöriga. Du som ansöker har en närstående som är på väg in i, är aktiv i, eller vill lämna en sluten eller extrem grupp/samfund. Det kan handla om såväl en religiös sekt som politisk extremism. Anmäl ditt intresse eller ställ dig i kö för kommande utbildningar genom att fylla i detta formulär.

Vi har även ett stödnätverk på Facebook där anhöriga kan skriva av sig och stötta varandra. För att få tillträde dit, e-posta till info (a) hjalpkallan.se och presentera dig själv samt berätta lite om din nuvarande situation. Om du använder ett alias, glöm inte att ange detta i mejlet.

Varför utbilda sig som anhörig?

Som förälder eller närstående vill vi gärna försöka tala personen vi bryr oss om “till rätta”. Dessvärre resulterar dessa försök ofta i att den anhöriga hamnar i försvarsställning. De kanske inte vill prata om ämnet alls eller till och med tar avstånd från dig som försöker hjälpa och dras ännu djupare in i sitt nya engagemang där de upplever sig förstådda och accepterade.

Målet med våra utbildningar är att reparera och förbättra kommunikationen er emellan. En bibehållen, tillitsfull relation kan bli din anhörigas största tillgång den dag de vill bryta med sitt engagemang. Samtalsteknikerna som lärs ut är hämtade ur Motiverande Samtal (MI), en metod som använts effektivt inom bland annat vården i syfte att motivera till långsiktiga, positiva livsstilsförändringar. Metoden går ut på att kommunicera på ett sätt som inte uppfattas som dömande eller provocerande, med målet att din anhörige själv blir motiverad att söka alternativ.

Du får även grundläggande kunskaper om vad du kan förvänta dig efter ett avhopp, vilka utmaningar din anhöriga kommer att stå inför efteråt, och hur du bäst kan finnas som stöd då. Att träffa andra i liknande situation kan kännas som en lättnad och fungera som ett bra kompletterande stöd.

Kurserna hålls under helger och som regel i Göteborg. Utbildare är leg psykolog Håkan Järvå som själv är före detta Scientolog.

Våra utbildningar för anhöriga är möjliga tack vara medel från MUCF inom området Förebyggande verksamhet mot extremism.

Tack till er som varit samarbetspartners och er som bidragit med era erfarenheter hittills under projektets gång: Initiativtagare/Leg psykolog Håkan Järvå (KAN AB), Föreningen Hjälpkällan, Stiftelsen FRI, Leg psykolog Marianne Englund, Peter Svensson (Klientcoach & Verksamhetsutvecklare Passus Fryshuset), Robert Örell (Verksamhetschef Exit Fryshuset), Moderator/Samordnare Noomi Andemark (Verksamhetsansvarig Hjälpkällan), Karin Morja, Alexander Hallgren & Justin Phelps (Hjälpkällans Volontärnätverk)

Se mer av några av de som medverkat via UR Skola – Sekter och Livet Efter. Avsnitten går också att ladda ned gratis till din dator:

Håkan Järvå om vilka som går med i sekter och varför

Marianne Englund om psykologiska efterverkningar av medlemskap och avhopp

Peter Svensson om avhopp från kriminella gäng

Samtal med 4 avhoppare från sekter

Samtal med 5 professionella/ideella om hur man bäst kan hjälpa avhoppare

Läs mer