Att våga gå emot gruppen

Heroic Imagination Project är ett utbildningsprogram som skapats för att stärka civilkurage hos unga. Deltagarna får lära sig att identifiera gruppmekanismer och hur de påverkar vår benägenhet att agera (eller inte agera); samt öva på att agera på nya och kanske obekväma sätt i situationer de möter i sin vardag.Programmet är skapat Dr Philip Zimbardo som bedrivit omfattande forskning inom socialpsykologi under 50 års tid. Han är mest känd för The Stanford Prison Experiment från 1970-talet.

Vi använder materialet som underlag för workshops i samband med föreläsningar på t ex gymnasieskolor; samt i vår hjälpverksamhet för avhoppare och utbildningar för volontärer. Vi tror att desto fler människor som får lära sig tidigt hur påverkan fungerar, desto mer resilient blir samhället i stort i förhållande till totalitära ideologier.

Läs mer