Jehovas vittnen och FN:s barnkonvention

Med anledning av att Högsta förvaltningsdomstolen har hävt Kulturdepartementets avslag till Jehovas vittnen angående statsbidrag, kommer vi här att redovisa några punkter som vi hoppas att Regeringen tar i beaktande då de ska motivera sitt beslut ytterligare. Vi har utgått från FN:s Barnkonvention och Jehovas vittnens egna publikationer som studeras varje vecka på deras möten. Det är viktigt att påminna om att dessa saker inte bara gäller Jehovas vittnen utan de flesta sekter och slutna samfund. Men […]

Continue Reading

Jehovas vittnen svek min dotter

I Aftonbladet Söndag 20:e mars i år intervjuades “Emma”, som utsattes för sexuella övergrepp av sin far som var ett Jehovas vittne. Nu har “Emmas” mamma valt att lägga ut sin berättelse om vad som hände, och även lämna ut namnen på de äldste som dolde övergreppen under flera års tid. 

Continue Reading

Att bli utesluten ur Jehovas vittnen

I Jehovas vittnens litteratur finns utförliga råd angående behandlingen av uteslutna och dem som frivilligt lämnat församlingen. När det gäller nära familjemedlemmar, medger man att det kan finnas tillfällen då viss kontakt är oundviklig. Men även det umgänget ska begränsas till ett minimum och man ska absolut inte träffas för nöjes skull.

Continue Reading

Tema: Ur en psykologs synvinkel – Skuld- och skambärare

Att växa upp inom, och leva i en sluten religiös grupp såsom Jehovas vittnen innebär ett ständigt övervakande av både känslor, tankar och handlingar. Det blir fokus i det dagliga livet. Du bör ständigt vara andligt inriktad, vilket i detta fall betyder inriktad på allt som har med organisationen att göra. Just orden bör, borde och måste är ord som är nära sammankopplade med känslan skuld. Om du inte gör som du borde väcks skuldkänslan.

Continue Reading

Den historiska utvecklingen av blodfrågan

Få Jehovas vittnen känner till bakgrunden till policyn med blodet och andra medicinska frågor, och mycket få vet hur mycket den ändrats under åren. Officiellt talar de om att deras ståndpunkt är fast förankrad i Bibeln och att den står fast oavsett vad omvärlden tycker. Men hur fast är egentligen deras ståndpunkt? Är det så att man låtit tusentals människor dö helt i onödan?

Continue Reading

Tema: Ur en psykologs synvikel – Vart tar skammen vägen?

I en serie artiklar skrivna för Hjälpkällan delger leg psykolog Marianne Englund oss sina reflektioner kring olika företeelser inom Jehovas vittnen. Den här gången fördjupar hon sig i vad som händer med skamkänslorna när man blir utsatt för ett så kallat kommittéförhör – ett förhör som bland annat praktiseras inom Jehovas vittnen mot den medlem som gjort sig skyldig till något som församlingen anser är en synd.

Continue Reading

Vad säger bibeln om när Jerusalem förstördes?

Trots överväldigande bevis för att Jerusalems förstöring ägde rum 587/586 f.v.t. så hävdar Jehovas vittnen att den inträffade ca 20 år tidigare år 607 f.v.t. Denna lära är central inom Jehovas vittnen eftersom de tror att den period i Bibeln som kallas ”hedningarnas tider” började 607 f.v.t och slutade 1914 v.t. Detta år skulle Guds Rike upprättats i himmelen och tre och ett halvt år efteråt, 1918 skulle Gud ha utvalt Jehovas vittnen som sitt folk, och […]

Continue Reading

Vakttornets metoder för att citera forskare

I Vakttornet för den 1 oktober och 1 november 2011 finns artiklar som försvarar Jehovas vittnens påståenden om att Jerusalem föll 607 f.v.t och inte 587 f.v.t. Samtliga forskare är helt överens om att årtalet för Jerusalems förstöring är 587/586 f.v.t. Trots detta försöker Vakttornet hävda att forskarna är osäkra på dateringen. Läser man artiklarna finner man en rad citat av ledande forskare, och man får intrycket att dessa håller med Vakttornet om att dateringarna är osäkra […]

Continue Reading

Erik Engkvist bakom karaktär i Gardells nya serie

“Torka aldrig tårar utan handskar” heter Jonas Gardells nya bok- och tv-serie som just nu visas på Svt1. Den handlar om hur homosexuella blev behandlade under 80-talet när AIDS-epidemin bröt ut i Sverige. Huvudkaraktären Benjamin växer upp som ett Jehovas vittne och i serien får vi följa hans vardag som vittne innan han slutligen inser att han är homosexuell. Men bakom karaktären finns en verklig livshistoria.

Continue Reading

Johanna växte upp i World Light Center

– Tänk om någon kunde stifta en lag som förbjöd sekters existens och sektledares manipulation över människor, då hade världen varit underbar! Tills dess måste vi alla göra vad vi kan för att förhindra våra nära att dras med, och göra allt vi kan för att stödja avhoppare! säger Johanna Arnström. Hon föddes in i en liten, svensk sekt som kallades World light center.

Continue Reading

Logik – den osäkra grunden

Varför tycker vissa att det är logiskt att Gud finns och andra inte?  Vad är egentligen logik? Vad grundar sig logik på? Hur kan man påverka andras logik? Logik är en förutsättning inom slutna religiösa samfund, men hur kommer det sig att vissa anser att de läror som dessa samfund lär ut är logiska och andra inte? Denna artikel kommer att behandla logik och hur man kan få ologik till att verka logiskt.

Continue Reading

Intervju med Karl-Erik Nylund

Karl-Erik Nylund är präst i Svenska kyrkan och ofta anlitad av massmedierna som sektexpert. Han föreläser också om etik,  sekter och nyandlighet samt är konsult i organisationsutveckling och krishantering. Under sitt liv har han arbetat både som lärare och polis. Karl-Erik Nylunds intresse för sekter började då han 1975 blev kyrkoherde i Hangö i Finland.

Continue Reading

Manipulation inom slutna religiösa samfund

Människans psyke är öppet för influenser och vi blir influerade varje dag, vare sig vi vill det eller inte, av andra människor, litteratur, TV, musik eller reklam. Detta är mekanismer som kan utnyttjas av den som vet hur de fungerar. Sådana manipulationstekniker använder sig bland annat försäljare av men det förekommer även inom slutna religiösa samfund. Den här artikeln kommer att påvisa hur sådana samfund använder sig av dessa tekniker för att tränga sig in i sina […]

Continue Reading

Plymouthbröderna – en odemokratisk rörelse?

Den 5:e Oktober 2011 lades en motion fram i riksdagen som innebar skärpta regler för godkännande av friskolor. Anledningen till detta var den skola som godkänts att starta av Plymouthbröderna som har moral som inte lärs ut av det övriga skolväsendet och som bland annat är hämmande för kvinnor. Vilka är egentligen Plymouthbröderna? Varför bör man betänka om ett sådant samfund ska driva egna friskolor? Är samfundet demokratiskt?

Continue Reading

“I väntan på..”

I förra veckan åkte jag tillbaka till den stad, där jag växt upp. Jag kom att minnas min farmors syster. Hon föddes 1914 och tillhörde alltså den generation, som aldrig skulle dö ut. Under hela hennes liv väntade hon på den nya ordningen. Berättat för Bill Bowen

Continue Reading

Bibelns etik och moral

Bibeln har i närmare 1000 år varit en integrerad del av de Europeiska staterna. Bibeln har styrt människan antingen direkt genom kyrkan eller genom de lagar som har stiftats med grund i bibeln. Bibelns människosyn är dock långt ifrån den människosyn vi har i exempelvis Sverige idag. Detta är en artikel som behandlar några av de moraliska betänkligheter som förekommer i bibeln.

Continue Reading

Om blickar kunde döda

Vad som hade fört ihop en överförfinad dam och en råbarkad sälle, det har för mig varit ett mysterium. Mina föräldrar var som från olika planeter. Min mor var en mycket intelligent kvinna, lärare i ambulerande skola på landsorten, och musikalisk och röstbegåvad som hon var, fungerade hon dessutom som försångare (klockare) i kyrkan. Av: Anne-Marie Liljeqvist

Continue Reading

Kingdom center – Samfundet där Jesus och cowboys går hand i hand

Kan ett eventföretag verkligen vara ett destruktivt samfund? Efter att avhoppare från Kingdom center berättat om sina upplevelser från kyrkan och om hur de understött företaget, så är frågan om inte detta är ett praktexempel på ett slutet religiöst samfund. Detta är samfundet som med hästar, cowboyhattar och demonutdrivning lyckas hålla sina medlemmar i schack.

Continue Reading

Återbesök i min gamla Trosförsamling

Det är med blandade känslor vi  åker till Blekinge, jag och min väninna Marie Oliv, eller Mi, som hennes vänner kallar henne. Vi skall till Trosförsamlingen där jag var medlem under flera år. Jag har inte varit där på länge, och undrar hur det ska kännas att komma tillbaka. Blir det ett glatt återseende eller bara ett formellt välkomnande? Jag förväntar mig det senare, om man ens tar notis eller låtsas om mig. Som det brukar vara […]

Continue Reading