Hjälpkällan är en religiöst och politiskt obunden verksamhet som erbjuder stöd och information till personer som varit, är, inte längre vill vara, eller funderar på att bli medlemmar i ett slutet religiöst samfund – det vi vanligtvis kallar för en sekt. Gemensamt för oss som arbetar i föreningen är att vi alla har erfarenheter från någon sluten organisation.

När man blir utesluten ur en sekt, eller själv bestämmer sig för att man inte längre delar den tro som man en gång kanske betraktat som sin egen, kan konsekvenserna bli oerhörda. Många sekter tillämpar utfrysning som bestraffningsmetod gentemot dem som inte längre vill, kan eller får vara medlemmar.

Att lämna en sluten rörelse innebär mer än att lämna sin tro. Det kan innebära att du förlorar din familjegemenskap, närmaste vänner, och den livsmening som du betraktat som absolut sanning.

I många sekter avråds medlemmarna från att skaffa sig nära vänner utanför den egna gruppen för att de inte ska bli påverkade av tankar eller vanor som inte överensstämmer med gruppens värderingar. Nätverket utanför gruppen är därmed mycket litet eller obefintligt. I många fall avråder man också från högre utbildning, vilket kan föra med sig ytterligare svårigheter att känna sig integrerad i samhället.

Oavsett om man lämnar sekten i tidiga tonåren eller som vuxen upplever de flesta en mängd olika känslor. Sorg och saknad efter sina nära och kära, maktlösheten i att aldrig kunna få upprättelse eller bli accepterad som den man är av dem man älskat, ilska och en känsla av att ha blivit lurad och kanske berövad delar av sin barndom, sin tid och sina möjligheter. Därtill det enorma arbetet med att ta reda på vem man är nu, hur man vill leva sitt liv, vilka möjligheter som finns i det ‘vanliga’ samhället och hur man går tillväga för att känna sig hemma någonstans igen.

Alla som lämnar en sekt behöver inte professionell hjälp. Men nästan alla har ett behov av att få tala med någon som förstår vad man har varit med om.

Registrera dig gärna på vårt forum och ta del av andras erfarenheter och berättelser, och dela med dig av dina egna om du vill. Där kan du även ställa frågor direkt till en psykolog. Du kan vara helt anonym.

Du kan även få en kontaktperson i din närhet eller online. Kontakta oss så hjälper vi dig vidare.

Följ oss