Ny internationell supportgrupp

Från och med september 2020 kommer Info-Secte att erbjuda en internationell supportgrupp online för tidigare sektmedlemmar. Stödgruppen syftar till att ge dessa människor möjlighet att dela med andra som har haft liknande erfarenheter. Det kan också hjälpa till att motverka den isolering som kan uppstå från denna typ av upplevelse.

Mötena leds av erfarna facilitatorer (bland annat en psykolog), vars roll det är att välkomna deltagare och fungera som moderatorer för att underlätta diskussioner så att alla kan få möjlighet att uttrycka sig. Deltagande sker på frivillig basis och kan vara mer eller mindre regelbundet.

För att delta i supportgruppens möten, vänligen kontakta: soutien.infosecte@gmail.com

Läs mer