Jehovas Vittnen slutar knacka dörr?

Enligt ett reportage i P4 Kalmar har Jehovas Vittnen sluta knacka dörr för att sprida sin tro i samband med Coronapandemin i våras. Oklart om de kommer få direktiv att återgå till gamla vanor när det lugnar ner sig eller om det visar sig mer effektivt för vittnena att hålla sig upptagna genom att vara hemma och skriva brev istället?

Läs mer här och lyssna på reportaget.

Något som inte nämns i reportaget är att man samtidigt också minskat eller upphört med att samlas i sina samlingslokaler (Rikets Salar) och istället träffas i mindre grupper och via internet. Det diskuteras en del bland de som känner till Jehovas Vittnen vad denna nya situation kan komma att leda till. Ett scenario kan bli att organisationen som äger samlingslokalerna framöver kommer att avyttra många av dessa precis som många tror att företag kommer dra ner på sina kontor när man numera kan jobba mer hemifrån.

Läs mer