Hjälpkällans Stödgrupp Online

Nu har vi startat Hjälpkällans Stödgrupp Online! Ett testmöte kördes i måndags den 31 maj. Mötena kommer till en början att genomföras en gång i månaden, den sista måndagen varje månad klockan 19:00. Om behovet och intresset är stort kommer vi utöka detta till varannan vecka. Längden på mötet är ca 1,5 timme och hålls av ett samtalsteam som alla är engagerade i Hjälpkällan.

Detta kommer fortsätta även när det blir möjligt att träffas fysiskt igen. Fördelen med möten online är att fler kan ansluta från olika delar av landet eller världen. Mötesformen är inspirerad av de digitala samtalsforumen Storebror och Storasyster.

Syftet med Hjälpkällans Stödgrupp Online är samtal av och med avhoppare från sekter eller slutna rörelser. Vi möts för att hjälpa varandra att växa. Vi hjälper varandra genom att vara raka, nyfikna och kärleksfulla. Vi hjälper inte varandra genom att döma, förminska eller göra varandra till offer. Hjälpkällans Stödgrupp finns för att stötta andra avhoppare, inte för att störta sekter.

Vi är inte psykologer men vi tror att samtal kan hjälpa oss att förstå oss själva bättre. Vi sitter inte på rätt svar men vi tror att vi kan hjälpa varandra att förstå mer. Vi här här för att lyssna och för att dela med oss om våra erfarenheter. Vi är alla här för att syna vår egna och dina utmaningar för att utvecklas som människor.

För att medverka nästa gång så skicka ett mail till zoom@hjalpkallan.se så får du länk till mötet!

Läs mer