Tag Archives: socialisering

Tankar om religion

När man behandlar ett känsligt ämne som religion måste man vara noga med att skilja på trosuppfattningen (grunden för gruppens existens, de grundläggande axiomen), påtryckningar (själva socialiseringen – det sätt på vilket trosuppfattningen reproduceras. Det tillhörande regelverket, uttalat och outtalat, som talar om vad som är socialt acceptabelt och oacceptabelt för medlemmarna) och försäljningsmetoder (det […]