Tag Archives: Manipulation

Föreläsning om sektpsykologi.

1 november i år höll jag en kort föreläsning på puben Bonden bar om sektpsykologi. Här är filmen från föreläsningen med efterföljande frågestund. Share

Påverkan och manipulation

I den akademiska världen finns en hel del forskning man kan luta sig mot när man ska förstå ämnet, denna forskning har dock skett inom en rad olika discipliner som filosofi, logik, retorik, psykologi, sociologi och modern hjärnforskning. Utanför den akademiska världen forskas det också en hel del kring hur man på bästa sätt ska […]

Tankar om religion

När man behandlar ett känsligt ämne som religion måste man vara noga med att skilja på trosuppfattningen (grunden för gruppens existens, de grundläggande axiomen), påtryckningar (själva socialiseringen – det sätt på vilket trosuppfattningen reproduceras. Det tillhörande regelverket, uttalat och outtalat, som talar om vad som är socialt acceptabelt och oacceptabelt för medlemmarna) och försäljningsmetoder (det […]

Minikurs i manipulation – del 7

Sociala heuristiker (auktoritet) Socialpsykologen Stanley Milgram utförde i början av 1960-talet ett av de mest omtalade psykologiska experimenten i historien. Han fick en förvånansvärt hög andel av försökspersonerna att dela ut vad de trodde var dödliga elektriska stötar till en person, som ljudligt protesterade mot behandlingen, enbart genom att ge försökspersonen order om att göra […]

Minikurs i manipulation – del 6

Sociala heuristiker (gillande) Vänskapsrelationer till folk kan utnyttjas för att sälja en vara. Tupperwarepartyn är kanske inte en lika utbredd företeelse i Sverige som i USA, men de förekommer även här. Det hela går ut på att försäljaren kallar samman sina vänner en kväll för att under trevliga förhållanden sälja Tupperwares köksprylar. Poängen med hela […]