Tag Archives: kverulansparanoiker

Besvärliga människor

Alla har vi stött på besvärliga människor som verkar oresonliga och inte agerar som människor i allmänhet gör. Vi kallar dem rättshaverister, kverulansparanoiker,  ja, allt möjligt. Jag har hittills inte stött på någon som vet hur man ska förhålla sig till dessa människor på ett bra sätt. De upptar en stor del av myndigheternas tid med sina […]