Tag Archives: kognitiv dissonans

Rädsla och kognitiv dissonans

Rädsla är ett tveeggat svärd. Rädsla kan skärpa våra sinnen men rädsla kan också stänga av prefrontalkortex och få oss att bete oss irrationellt. Det är omöjligt att i förväg säga hur någon kommer att bete sig i fara. Vi reagerar olika, man måste utsättas för fara innan man vet hur man troligtvis kommer att reagera. En del reagerar med […]

Minikurs i manipulation – del 7

Sociala heuristiker (auktoritet) Socialpsykologen Stanley Milgram utförde i början av 1960-talet ett av de mest omtalade psykologiska experimenten i historien. Han fick en förvånansvärt hög andel av försökspersonerna att dela ut vad de trodde var dödliga elektriska stötar till en person, som ljudligt protesterade mot behandlingen, enbart genom att ge försökspersonen order om att göra […]

Minikurs i manipulation – del 4

Sociala heuristiker (att ta ställning och uppfattas som konsekvent) En annan aspekt på berättelsen om Krishna-rörelsen i det tidigare inlägget och kanske ytterligare ett skäl till att vi har så svårt att utmana automatiken är att när vi tagit emot blomman kräver logiken att vi fullgör transaktionen. Om vi i det läget backar framstår vi […]

Kognitiv dissonans och meningsskapande

Alla som försökt resonera med en djupt troende/fanatisk människa, oavsett om det handlar om religion, politik eller fotboll, vet hur svårt det är att bryta igenom och få till stånd en dialog. Leon Festinger myntade på 60-talet begreppet kognitiv dissonans för att förklara fenomenet. En annan faktor är att människors hjärnor är programmerade att fylla ut […]