Tag Archives: grundläggande attributionsfelet

Det grundläggande attributionsfelet

Har haft en del funderingar kring det grundläggande attributionsfelet i jul. Vad är det grundläggande attributionsfelet då? Jo, det är människors benägenhet att tillskriva andra människors beteende till deras personlighet. Faktum är att forskning inte kunnat finna några sådana samband. Människors beteende varierar stort och beror i mycket högre utsträckning på i vilken situation de […]