Tag Archives: exekutiva funktioner

Suggestions for research into high demand groups and totalistic organizations using dual process theory

Dual process theory is a well established theory that could be used to formulate testable hypothesis about the recruitment process and how members in high demand groups and totalistic organizations are affected psychologically and emotionally by their involvement in the group. The theory comes from cognitive psychology and neuropsychology and it gives a whole set […]

Skolan

Det har pratats en del om skolan senaste tiden. Man kan säga att det finns få saker som ALLA har så mycket åsikter om som skolan. Troligtvis för att alla gått i skolan. Men det är naturligtvis en sak att ha gått i skolan och en sak att veta hur man ska lära ut på bästa […]

Extremsverige

Man brukar säga att Sverige är landet lagom eller mellanmjölkens land, och många ondgör sig över att vi är lite tråkiga här i Sverige. Det är inte alls sant, vi är det extremaste landet i världen när det kommer till sekularism och individualism. Share

Minikurs i manipulation – del 1 (från boken Sektsjuka)

Heuristiker och sociala tumregler För att förstå varför till synes ”normala” och intelligenta människor kan bli indragna i sådana här rörelser måste man först förstå lite om hur vi människor gör bedömningar och fattar beslut. När vi människor fattar beslut lever vi inte på långa vägar upp till det vetenskapliga rationella idealet och detta ideal […]

Logik och fundamentalism

Inom kognitionsvetenskapen finns en teori som är användbar när man ska försöka förstå och förklara de fenomen som inträffar i samband med att man går med i och ut ur sekter. Dual process theory heter teorin och lite förenklat går det ut på att hjärnan har två system för bearbetning av information – system 1 […]