Tag Archives: demokrati

Påverkan och manipulation

I den akademiska världen finns en hel del forskning man kan luta sig mot när man ska förstå ämnet, denna forskning har dock skett inom en rad olika discipliner som filosofi, logik, retorik, psykologi, sociologi och modern hjärnforskning. Utanför den akademiska världen forskas det också en hel del kring hur man på bästa sätt ska […]

Religionsfrihet vs demokrati

I Kanada har hutteriterna förlorat ett viktigt mål i högsta domstolen. De har vägrat ha sina foton på körkort av religiösa skäl och begärt att få undantas denna lag, men nu tvingas de anpassa sig till lagen. Det är en viktig principfråga, ska man få sätta sig över landets lagar av religiösa skäl? Om vi […]