Om mig

Jag heter Håkan Järvå och är legitimerad psykolog. I den här bloggen ska jag försöka dela med mig av de tankar och de erfarenheter jag har kring totalitära rörelser, populärt kallat sekter. Mitt engagemang i detta bottnar i att jag själv var medlem i Scientologikyrkan i många år. Efter den upplevelsen utbildade jag mig till psykolog och jag har nu under flera år jobbat med att hjälpa avhoppare från olika totalitära organisationer tillbaka till ett värdigt liv. De erfarenheter jag och andra terapeuter gjort har nu mynnat ut i en antologi om “sektsjuka”.

Jag vill betona att varken boken eller den här bloggen syftar till att angripa någon religion. Jag är i första hand intresserad av att hjälpa människor som frivilligt lämnat olika totalitära rörelser och som mår dåligt på grund av de psykiska och fysiska övergrepp de utsatts för i den rörelse de lämnat. Därför ska ordet sektsjuka inte heller tolkas som en sjukdom förknippad med religiös övertygelse utan en beteckning för de psykiska problem som drabbar människor som lämnar totalitära rörelser.

16 Comments to "Om mig"

 1. H.K's Gravatar H.K
  April 28, 2011 - 10:06 am | Permalink

  hej hej

  Jag har ett arbete inom en kurs jag läser i gymnasiet och i det arbetet ingår att jag ska intervjua en psykolog. Därmed undrar jag om det är möjligt om du ställer upp på det. Det skulle uppskattas om jag fick svar så snart så möjligt.

  Tack

  MVH
  Haneen Karem

 2. Lennart's Gravatar Lennart
  March 23, 2013 - 3:29 pm | Permalink

  Hej Håkan!

  Jag har läst din bok. Den är mycket bra! Har även läst Nylunds bok. Tyvärr verkar ingen av er förstå hur farlig Oshorörelsen är eller att den växer. Den döljs kanske bland yoga och annat nyandligt. Jag har skrivit nedanstående text som du gärna får använda som du vill. Jag berättar gärna mer om du vill men jag är fan rädd. Oshorörelsen är en jätteindustri med massor med människor. Bara på kursgården Baravara slussar de igenom 30 nya pers/månad genom deras inledningskurs. De säger till de som gått kurs att skicka dit sina vänner o bekanta men inte berätta för dem vad de gör på kursgården innan. Mer info om detta måste ut i samhället!!!!!

  Terapisekter, kursgårdar – Oshorörelsen (fd Bhagwanrörelsen)

  Oshorörelsen är en manipulativ sekt med ursprung i Indien. Sektens grundare hette Bhagwan Shree Rajneesh (1931-1990). På 1980-talet grundade han ett kollektiv i Oregon, USA. Han utvisades från USA efter en salmonellaattack mot invånare i Oregon och återvände då till Pune i Indien. I samband med återvändandet till Indien bytte både han och rörelsen namn till Osho.

  Osho skrev mer än 80 böcker och det finns över 800 bandinspelningar med hans budskap. Han skapade egna meditationer som t.ex. Osho kundalini meditation och Osho dynamic meditation, som säljs tillsammans med instruktioner för hur de ska utföras. Det finns även Osho tarot kort och andra produkter med Oshos budskap.

  Oshos budskap är i korthet ”Allt är tillåtet!” Han predikade för sexuell frihet och öppna äktenskap. Han ledde övningar i tantrisk (sexuell) yoga och meditation.

  Dagens Oshorörelse är en blandning av hinduism, västerländska terapier, andningsövningar, tantra och meditationer. Det sägs handla om självutveckling och att människors fulla potential skall frigöras. Det finns idag i Sverige, och även på andra ställen runt om i världen, olika kursgårdar som tillämpar Oshos läror. De flesta människor som åker till dessa kursgårdar är helt omedvetna om detta eftersom det inte alltid klart framgår att det är frågan om Osho. De vet inte ens vem Osho var eller vad han stod för.

  Många människor nöjer sig med att gå en kurs eller två och sedan är det bra med det. För andra kan en kurs fungera som en ingång till själva Oshorörelsen.

  Anhängare av Oshorörelsen är förstås helt vanliga människor. Man ser inte på dem att de är medlemmar i Oshorörelsen och de förstår inte själva att vidden av den manipulering de är föremål för. Men de har en ”vi och dem” attityd där de kan försöka få dig att gå kurs så att ni sedan lättare ska kunna förstå varandra. Med uttalandet: ”han har inte gått kurs” kan de avfärda en utomstående människa som mindre vetande.

  De som gått kurs säger sig vara mer ”öppna” än andra människor. Vad som menas med det är det ingen som förklarar, men det låter ju bra! De hyser ofta ett förakt för den vanliga vården, psykiatrin och samhällsystemet i stort. De rättfärdigar sitt förakt med skandalhändelser som skett inom vården och som media uppmärksammat.

  De har förenklade förklaringsmodeller som passar på alla, ungefär som ett horoskop. När de talar om känslor och om hur människan fungerar så är det på ett förenklat sätt som är lätt att ta till sig och som kan medföra att man känner sig sedd, förstådd och lyssnad på. På så sätt skapas en tillit och individen börjar mer och mer dela med sig av sig själv. De kan använda sig av förklaringsmodeller som bygger på österländska läror, som att de påstår att det i kroppen finns 7 chakran – energicentrum – som behöver balanseras, osv.

  Kurserna bygger ofta på att deltagaren ska leva ut sina känslor (jämfört med skolpsykologin som har som mål att få patienterna att hantera sina känslor). ”Terapeuterna” menar att genom känsloutlevnad kopplar man bort intellektet och får kontakt med sitt ”sanna jag” och kan på så sätt läka sår man ådragit sig genom livet, framförallt under barndomen.
  Kurschemat brukar vara hemligt och man menar att detta är som ett stöd för att kursdeltagaren ska kunna ”släppa intellektet”. Man uppmanas att försöka släppa sitt kontrollbehov och bara lita till ”terapeuterna” och processen.

  På vissa kurser får man endast en måltid per dag. Även detta gör kursdeltagaren mer sårbar, trött och därmed mer lättpåverkad och mindre benägen att ifrågasätta.

  Kursdeltagarna får göra alla möjliga märkliga övningar. Övningarna kallas terapier eller meditationer och även det är på ett sätt förhöjande av något som i det vanliga samhället skulle betraktas som märkligt eller som en lek till något större; nämligen terapi. Allt blir terapi. Det finns även kurser i tantrasex som också marknadsförs som en slags terapi och personlig utveckling. Helt vanliga saker blir plötsligt speciella, magiska och mystiska terapier och ”terapeuterna” hjälper till att tolka och sätta ord på det som sker. Kursdeltagarna uppmanas att blicka inåt och se vad som händer inombords. En kursdeltagare kan komma med en fundering som ”terapeuten” bollar tillbaka genom att fråga: ”vad händer i dig då?”, eller ”känner du igen något av det från din uppväxt? ” ”Terapeuterna” menar att man iscensätter sin barndom om och om igen. Det är mönster som man återupprepar. Enligt deras synsätt skulle en känsla inte vara situationsbaserad utan snarare häröra från barndomen. Man projicerar hela tiden, omedvetet, sin barndom på det som sker i stunden.

  Vidare är det tystnad under kurserna. Kursdeltagaren instrueras att endast prata i kurslokalen när övningarna så tillåter, ingen annan kommunikation med övriga deltagare får ske. Detta ökar också möjligheten för ”terapeuterna” att påverka kursdeltagarna. Det blir som med sagan om kejsarens nya kläder. Eftersom deltagarna inte pratar med varandra så sitter de själva med sina funderingar. De får naturligtvis tala med ”terapeuterna” men om något ifrågasätts så tillstår ”terapeuterna” naturligtvis inte att kejsaren är naken (eftersom de själva är så övertygade) utan hänvisar kursdeltagaren till de olika förenklade förklaringsmodellerna om känslor, om att blicka inåt, projiceringar, osv.

  Det finns inte någon specifik typ av människor som fastnar i Oshorörelsen men flera avhoppare beskriver att de av olika anledningar hade ett behov av att bli sedda. De var i kris av olika anledningar, såsom en anhörigs dödsfall, en svår relation eller liknande. De beskriver att de känt sig sedda under kurser de gått och de har sedan sökt sig sedan vidare, djupare in i rörelsen. En del beskriver ett missnöje med hur de blivit bemötta i den vanliga vården innan de kom till kursgården.

  Dessa människor behöver riktig hjälp, inte någon tillfällig lindring där de överlämnar sig till någon outbildad ”terapeut” som presenterar lite ”sanningar” för dem. Det ”terapeuten” berättar för dem hjälper en stund, individen känner sig sedd och kärleksfullt bemött. Men sedan behöver de mer eftersom de inte fått hjälp med det egentliga problemet. Det blir en slags symptomdämpning som de behöver mer och mer av. Om sökande fortsätter så kan det sluta med att hela bekantskapskretsen består enbart av människor inom Oshorörelsen och därmed blir de blir mer och mer isolerade från det öppna samhället och börjar istället leva i en egen värld av kurser och sammankomster som anordnas av andra Oshoanhängare. Deras tankegods har sakta men säkert bytts ut mot de läror och värderingar som Oshorörelsen står för och de fattar beslut och beter sig i enlighet med dessa läror.

  På vissa kursgårdar har de ceremonier där man ser filmer med Osho, hedrar Osho genom att bära speciella kläder och utföra vissa ritualer, medan de på andra kursgårdar inte alls är tydligt att deras verksamhet bygger på Oshos läror. Att det är frågan om Osho framgår bara när man läser om ”terapeuterna” och var de ”utbildats”. En del anhängare byter eller lägger till ett namn, ett s.k. Sanyassinnamn till sitt vanliga namn. På vissa kursgårdar kan man, mot betalning, bo och arbeta på gården efter det att man gått vissa kurser. Man kan också få arbeta ideellt som ”assistent” på kurser och en del upphöjs sedan till ”terapeuter”. De som blivit ”terapeuter” slutar ofta från sina vanliga arbeten för att börja arbeta på heltid med kurser och sessioner inom Oshorörelsen.

  Kurserna marknadsförs ibland genom filmer på internet och de kan liknas lite vid sådana event och filmer som Hedonistiskt-kommersiella organisationer, s.k. pyramidföretag, använder i sin marknadsföring för att värva säljare av sina produkter. Det är filmer med människor som beskriver hur fantastiska dessa kurser är och hur deras liv förändrats till det bättre. Men ingenstans får man någon mer detaljerad information om innehållet i kurserna eller på vilket sätt kursdeltagarnas liv förändrats till det bättre. Man måste pröva själv för att förstå! Verksamheten är således skyddad från granskning av omvärlden.

  Det hela verkar väldigt frivilligt eftersom de ofta tillämpar öppet köp. Man får åka hem och får då alla pengar tillbaka om man avbryter inom viss tid. Om en kursdeltagare avbryter en kurs och åker hem förklaras detta av ”terapeuterna” med att kursdeltagaren inte var redo eller för rädd. ”Längtan måste överstiga rädslan innan man är redo för att gå kurs.”

  De flesta ”terapeuterna” har egna företag. De anlitas av de olika kursgårdarna men man kan också ofta anlita dem vid sidan av kursgården för privata sessioner. Flera av ”terapeuterna” åker runt på de olika kursgårdarna och vissa anordnar även egna kurser och hyr då in sig i lokaler lämpliga för ändamålet.

  Oshorörelsen verkar ha börjat leva upp lite i Sverige igen. Det finns kända svenskar som är Oshoanhängare och/eller som talar gott om kursgårdarna. Såsom Börje Salming, Annichen Kringstad och Göran Gabrielsson.
  Andra kända anhängare var Diana Ross och Ted Gärdestad.

  UR sände nyligen ett väldigt bra program som åskådliggjorde detta fenomen, hur en till synes välvillig guru kunde få makt över människors tankeverksamhet och stoppa in all möjlig rappakalja i människors tankevärld. Det var en fingerad Guru som började vägleda människor för att senare avslöja att han var en bluff. Guru lurifax hette programmet; http://www.ur.se/Produkter/171494-Guru-lurifax?q=Guru

  Kurser och kursgårdar med Oshoanknytning (listan är inte uttömmande)

  Baravara, Rättvik, Sverige – renodlat Oshocenter

  Mullingstorp Kursgård AB, Vikbolandet, Sverige – ”terapeuterna” har sin ”utbildning” från Baravara eller Osho Risk i Danmark

  Ängsbacka, Molkom, Sverige

  Oshofors, Avesta, Sverige

  Dharama Mountain, Vassfaret, Norge

  Osho Risk Center, Danmark

  Osho Humaniversity, Holland

 3. Lina's Gravatar Lina
  January 3, 2014 - 11:55 am | Permalink

  Hej
  Du har inte upplevt någon kurs och har därför inte inblick, bara dömande. Jag har kursvänner som fått hjälp från olika psykologer i 5-10 år utan nämnvärda förändringar i depression och självhat. Och som hittar glädje och tro på sig själv igen. Själv gick jag igenom en livskris och fick näsan ovan vattenytan med höga doser psykofarmaka. Terapin på Bara Vara har hjälpt mig känna respekt och kärlek för mig själv och ökad förmåga att hantera livets svårigheter. Jag har också ökad tolerans för människors olikheter, vilket ger utrymme för mer kärlek och mindre konflikter, negativa beteendemönster och destruktivitet. Jag förstår att det är skrämmande med nytänkande. Någon dyrkan av grundaren är dock inget som är i fokus, hela poängen är att vi alla är människor, helt unika och olika och samtidigt så lika. Utan inbördes ordning och hierarki, bättre eller sämre. Genom att säga ja till även de mindre behagliga delarna av sig själv så släpper vi dem bit för bit. Jag är så tacksam för min andra chans. Och jag är helt emot religion och dyrkan av någon upphöjd ledare. Jag blickar innåt för att växa som människa, för att ta ansvar för vad jag bär med mig in i vardagen, på jobbet, i hemmet, som förälder. Var försiktig med att peka finger.

 4. Imar Salloum's Gravatar Imar Salloum
  August 17, 2014 - 9:06 am | Permalink

  Hey, jag förstår att det är svårt att fånga den verkliga innebörden av det som Osho sade. Jag är inte försvara honom, men för en västerlandsk sinne jag rekommenderar Tom Campbell, Robert Monroe och William Buhlman. Tom Campbell i synnerhet erbjuder en vetenskaplig förståelse för sanningen och den värld vi lever i.

  tack

 5. Vele's Gravatar Vele
  October 5, 2014 - 11:59 pm | Permalink

  Hej Håkan

  Jag har läst din bok Påverkan och manipulation och tycker att den är superbra. Jag har en fråga till dig. Du har kanske hört talas om religiösa rörelsen Bahai som kommer från Iran. Finns det en risk att man dras in i rörelsen och får kanske problem? Jag är redan kritisk till det och har inte heller “hoppat” in. Men fick rekommendation från en tjej att gå med i.

 6. Amir Zaidi's Gravatar Amir Zaidi
  April 13, 2015 - 10:47 pm | Permalink

  Hei jeg heter Amir jeg bli trakasert av menihet det er veldig vanskelig å klare deg skrivlig kan jeg ringe deg

  MVH

  Amir

 7. Stefan's Gravatar Stefan
  June 29, 2015 - 10:51 pm | Permalink

  Hej Håkan!

  Flera kollegor och vänner sysslar med MLM, dvs Multi level marketing-försäljning. För mig en tveksam verksamhet som i sin grund strävar efter att göra ett fåtal rika på mångas arbete, många kallar det pyramidbolag.
  Deltagarna lovas guld och gröna skogar “bara de kämpar, inte ger upp och tror på att de kan lyckas”.

  Har du i ditt arbete kommit i kontakt med denna, som jag ser det, verksamhet med sektinslag? Har du eller någon du känner till skrivit om det? Svara gärna mailledes!

 8. Simon Eriksson's Gravatar Simon Eriksson
  August 7, 2015 - 11:54 am | Permalink

  Det förekommer mycket kritik mot olika religiösa grupper. Dessa grupper brukar ofta kallas sekter. Men om man kritiserar islam kallas det rasism och islamofobi. Det är lite märkligt att man inte får kritisera eller ifrågasätta just islam, men andra religiösa grupper går däremot bra att kritisera och ifrågasätta hur mycket som helst. Vad egentligen skillnaden?

  Man använder ofta ordet sekt om religiösa grupper som man inte gillar, vilket är ett ord som har en negativ klang.

  Om fobi mot islam kallas islamofobi, borde fobi mot sekter kallas sektofobi.

 9. Emil's Gravatar Emil
  September 14, 2015 - 6:11 pm | Permalink

  Fan vad hjärntvättade en del låter… Titta på Ted bara och kom sen och säg något annat.

 10. Pia Lind's Gravatar Pia Lind
  August 31, 2018 - 8:02 am | Permalink

  Hej!
  Jag har ett LOV och undrar om du kan rekommendera en behandlare i Örebro som har bra kunskap om sektsjuka? Jag har försökt få hjälp sen 1997 efter att haft kontakt med Kristi Församling som slutade med att jag lämnade och mådde väldigt dåligt, bättre men inte bra nu.

  Tack på förhand!
  Vänligen Pia Lind Örebro

 11. Myran Lindholm's Gravatar Myran Lindholm
  February 4, 2019 - 10:01 am | Permalink

  Hej!
  Jag heter Myran och går på Procivitas privata gymnasium och jobbar just nu på en ingående analys på sekten Guds Barn. Jag undrar då om du är insatt i denna sekt och om du isåfall skulle känna dig manad att ställa upp på en intervju med mig och min klasskompis jag arbetar tillsammans med.

  Med hopp om vidare kontakt
  Myran Lindholm

 12. Anonym's Gravatar Anonym
  March 6, 2019 - 1:51 pm | Permalink

  Hej Håkan!
  Jag arbetar inom en enhet för individ och funktionsstöd där jag stöttar personer med olika psykosocial problematik.
  Behöver råd och vägledning när det gäller att stötta en person till att ta sig ur en totalitär grupp.
  Maila mig gärna för vidare kontakt då jag inte hittar en kontaktlänk till dig här.
  Mvh

 13. Agneta's Gravatar Agneta
  May 7, 2019 - 12:44 pm | Permalink

  Hej Håkan
  Hur kan jag komma i kontakt med dig.
  Med din kunskap och erfarenhet önskar jag få kontakt med dig för vidare konsultation.
  Anonym och tacksam för svar

 14. Rebecka Leander's Gravatar Rebecka Leander
  December 16, 2019 - 11:59 am | Permalink

  Hej!
  Vi är två ungdomar som går sista året på Samhällsprogrammet på Per Brahegymnasiet i Jönköping. Vi skriver just nu ett gymnasiearbete om sekter och psykologin bakom sekter. Vi undrar därför om du skulle vilja och har möjlighet till att ställa upp på en telefonintervju eller intervju genom mailkontakt?

  Våra preliminära frågeställningar är:
  Varför väljer man att gå med i en sekt?
  Vad finns det för nackdelar med sekter?
  Hur kan ledare få med sig sina medlemmar?
  Varför kan en sekts handling övergå till brottslighet?

  Hör gärna av dig så snart som möjligt så planerar vi in en dag om du skulle vilja ställa upp.

  Mvh
  Rebecka Leander och Thea Lidin

Leave a Reply