1 Comment to "Media"

 1. Sunniva Dugstad's Gravatar Sunniva Dugstad
  November 11, 2015 - 9:37 am | Permalink

  Hej,
  Vi är en grupp från 4:e terminen på psykologprogrammet i Lund som just nu håller på med ett grupparbete där vi ska utforma en preventiv intervention för att motverka rekrytering till manipulativa sekter. Som inspiration har vi bland annat använt oss av Hjälpkällan och Magiprojektet. En del av uppgiften är även att kontakta relevanta nyckelpersoner som kan ge inblick i och mer ingående beskriva vårt valda tema. Vi undrade därför om det fanns en möjlighet att du kunde tänka dig att ställa upp? Vi kan anpassa oss efter dig vad gäller tid, och intervjun kan göras via skype. Det behöver inte ta mer än 30 minuter.
  Om du inte själv har möjlighet att ställa upp, kanske du hade kunnat rekommendera någon annan vi kan ta kontakt med?

  Vänliga hälsningar,
  Sunniva Dugstad

Leave a Reply