Det grundläggande attributionsfelet

Har haft en del funderingar kring det grundläggande attributionsfelet i jul. Vad är det grundläggande attributionsfelet då? Jo, det är människors benägenhet att tillskriva andra människors beteende till deras personlighet. Faktum är att forskning inte kunnat finna några sådana samband. Människors beteende varierar stort och beror i mycket högre utsträckning på i vilken situation de råkar befinna sig i än på deras personlighet. Till exempel om någon kommer för sent har vi en tendens att tolka det utifrån personlighetsdrag, vi säger att personen är en slarver, lat, eller något liknande. När vi själva är sena däremot så gör vi fel åt andra hållet, vi överdriver situationsfaktorerna som köer och trafik. Det här är en ständig källa till misstag och felaktiga omdömen och bedömningar av andra. Tågkaoset tycker jag är ett bra exempel på det här. Folk i allmänhet har en tendens att tillskriva SJ en massa personliga egenskaper som förklaring på varför tågen inte går, i stället för att se till situationsfaktorer som extremvinter och minskade anslag.

Det grundläggande attributionsfelet är också en i huvudsak västerländsk företeelse, människor i Asien är inte alls lika benägna att göra det här felet vilket är intressant i sig. Det tyder på att det är ett inlärt sätt att tänka och inte inprogrammerat i våra gener som man trott förut. Man kan spekulera i skälet till det, men själv skulle jag gissa på att det har med vårt västerländska fokus på individualism att göra och idolisering och idealisering av våra hjältar. Det grundläggande attributionsfelet görs även vid positiva beteenden – vi överdriver personligheten hos de som gör bra saker och vi överdriver situationsfaktorerna när vi själva gör bra saker.

1 Comment to "Det grundläggande attributionsfelet"

  1. July 18, 2019 - 7:03 pm | Permalink

    I have noticed you don’t monetize hjalpkallan.se, don’t waste your traffic, you can earn extra cash
    every month with new monetization method. This is the
    best adsense alternative for any type of website (they approve all
    websites), for more info simply search in gooogle: murgrabia’s tools

Leave a Reply

1 Trackback to "Det grundläggande attributionsfelet"

  1. on August 26, 2013 at 5:51 pm