Vad är religion?

I Kanada pågår en intressant rättegång mot Church of the Universe. En religion där ett led i religionsutövandet är att röka marijuana. De två medlemmar som blivit gripna för marijuanainnehav protesterade mot gripandet och kallade det för religionsförföljelse. Därför har man nu kallat in experter som ska bedöma vad som är en religion. Principiellt viktig dom. Men det här skulle troligtvis aldrig kunna ske i Sverige, i alla fall inte när det gäller narkotika. Men man kan tänka sig andra områden där gränsen inte är så tydlig. Pythagoras bildade ju en sekt på sin tid kring talmystik som kretsade kring heltal. Allt skulle gå att uttrycka i heltal, decimaltal var dävulens påfund, typ. Man skulle teoretiskt kunna tänka sig att en liknande sekt i dag skulle kunna förbjuda sina barn att delta i matematikundervisningen i skolan. Hur skulle samhället reagera då?

Leave a Reply