Religionsfrihet vs demokrati

I Kanada har hutteriterna förlorat ett viktigt mål i högsta domstolen. De har vägrat ha sina foton på körkort av religiösa skäl och begärt att få undantas denna lag, men nu tvingas de anpassa sig till lagen. Det är en viktig principfråga, ska man få sätta sig över landets lagar av religiösa skäl? Om vi vill leva i en demokrati så måste svaret vara nej. Landets lagar måste få gå före religionsfriheten.

Se artikel.

Leave a Reply