Category Archives: Logik

En modell för rationellt tänkande

Keith Stanovich i sin nya bok Rationality and the Reflective mind föreslår följande modell för att analysera rationellt tänkande. Kommer att skriva lite mer om den snart men lägger upp bilden här för att den redan väckt ett visst intresse. Share

Logik och fundamentalism

Inom kognitionsvetenskapen finns en teori som är användbar när man ska försöka förstå och förklara de fenomen som inträffar i samband med att man går med i och ut ur sekter. Dual process theory heter teorin och lite förenklat går det ut på att hjärnan har två system för bearbetning av information – system 1 […]