Category Archives: Rädsla

Om rädsla

Rädsla är ett tveeggat svärd. Rädsla kan skärpa våra sinnen men rädsla kan också stänga av prefrontalkortex och få oss att bete oss irrationellt. Rädsla har också den egenskapen att det är extremt smittsamt. Vi kan till och med rädslobetingas enbart  genom att se andra bli rädda för något. En hälsosam dos av rädsla kan öka dina prestationer upp till en viss […]

Skolan

Det har pratats en del om skolan senaste tiden. Man kan säga att det finns få saker som ALLA har så mycket åsikter om som skolan. Troligtvis för att alla gått i skolan. Men det är naturligtvis en sak att ha gått i skolan och en sak att veta hur man ska lära ut på bästa […]

Rädsla och kognitiv dissonans

Rädsla är ett tveeggat svärd. Rädsla kan skärpa våra sinnen men rädsla kan också stänga av prefrontalkortex och få oss att bete oss irrationellt. Det är omöjligt att i förväg säga hur någon kommer att bete sig i fara. Vi reagerar olika, man måste utsättas för fara innan man vet hur man troligtvis kommer att reagera. En del reagerar med […]

Rädsla

För att förstå människors reaktioner vid tal om terror måste man förstå lite om rädslobetingning. Affekter är svåra att forska på, men rädsla vet man faktiskt en hel del om just på grund av att det är så lätt att rädslobetinga människor, det vill säga få människor att reagera med rädsla på ett speciellt stimuli. […]