Category Archives: Religion

Föreläsning om sektpsykologi.

1 november i år höll jag en kort föreläsning på puben Bonden bar om sektpsykologi. Här är filmen från föreläsningen med efterföljande frågestund. Share

Brev från scientologerna

Har fått mejl från Scientologernas PR-kille i Sverige. Funderar på ett svar. Några förslag från er läsare? Är inte helt säker på vilket sätt han menar att jag har kränkt dem. Brevet följer här. Message: Dear Håkan Järvå, I would like to bring one thing under your attention. It seems to me that you are […]

Påverkan och manipulation

I den akademiska världen finns en hel del forskning man kan luta sig mot när man ska förstå ämnet, denna forskning har dock skett inom en rad olika discipliner som filosofi, logik, retorik, psykologi, sociologi och modern hjärnforskning. Utanför den akademiska världen forskas det också en hel del kring hur man på bästa sätt ska […]

Tankar om religion

När man behandlar ett känsligt ämne som religion måste man vara noga med att skilja på trosuppfattningen (grunden för gruppens existens, de grundläggande axiomen), påtryckningar (själva socialiseringen – det sätt på vilket trosuppfattningen reproduceras. Det tillhörande regelverket, uttalat och outtalat, som talar om vad som är socialt acceptabelt och oacceptabelt för medlemmarna) och försäljningsmetoder (det […]

Logik och fundamentalism

Inom kognitionsvetenskapen finns en teori som är användbar när man ska försöka förstå och förklara de fenomen som inträffar i samband med att man går med i och ut ur sekter. Dual process theory heter teorin och lite förenklat går det ut på att hjärnan har två system för bearbetning av information – system 1 […]