Category Archives: Uncategorized

SVENSK UTVECKLING OCH VALIDERING AV MÄTINTSRUMENT RELEVANTA VID STUDIER AV KRÄNKANDE GRUPPER.

Webbenkäten hittar du här.   VILKA ÄR VI? Denna studie integrerar forskning från de Psykologiska Institutionerna på Arizona State University, Autonomous University of Madrid (Spanien) och University of Barcelona (Spanien). VAD GÖR VI? Vi studerar vissa beteenden som förekommer i sammanhang för kränkande grupper, samt erfarenheter från före detta medlemmar av sådana grupper. Studiens syfte […]

Reverse Blockade

“Reverse Blockade: emphatically insisting upon something which is the opposite of the truth blocks the average person’s mind from perceiving the truth. In accordance with the dictates of healthy common sense, he starts searching for meaning in the “golden mean” between truth and its opposite, winding up with some satisfactory counterfeit. People who think like this […]

Om normer, normkritik och NPF

Jag tänker så här kring normer och normkritik och alla andra modeller och teorier som rör grupper av människor och hur de interagerar. De har i princip alla ett värde som teori och modell och utgångspunkt. Vad man dock ofta glömmer att räkna med är att vi människor ofta ingår i grupper och att vi […]

Om hur vi påverkas av lukter

En intressant samling länkar till artiklar om hur vi påverkas av lukter. Share

Suggestions for research into high demand groups and totalistic organizations using dual process theory

Dual process theory is a well established theory that could be used to formulate testable hypothesis about the recruitment process and how members in high demand groups and totalistic organizations are affected psychologically and emotionally by their involvement in the group. The theory comes from cognitive psychology and neuropsychology and it gives a whole set […]