SVENSK UTVECKLING OCH VALIDERING AV MÄTINTSRUMENT RELEVANTA VID STUDIER AV KRÄNKANDE GRUPPER.

Webbenkäten hittar du här.

 

VILKA ÄR VI?

Denna studie integrerar forskning från de Psykologiska Institutionerna på Arizona State University, Autonomous University of Madrid (Spanien) och University of Barcelona (Spanien).

VAD GÖR VI?

Vi studerar vissa beteenden som förekommer i sammanhang för kränkande grupper, samt erfarenheter från före detta medlemmar av sådana grupper. Studiens syfte är att öka kunskapen om de kränkningar som vissa grupper utsätter sina medlemmar för. Vi vill hitta nya och bättre sätt att förstå grupprelationer. Vi hoppas att informationen som samlas in i den här studien kommer att leda till en ökad uppmärksamhet av de behov som finns hos dem som fallit offer för kränkningar i gruppsammanhang.

VAD VILL VI HA HJÄLP MED?

Du är inbjuden att delta i denna studie i egenskap av att vara före detta medlem i en grupp, som du nu anser vara psykiskt, fysiskt eller på annat sätt kränkande eller överdrivet kontrollerande gentemot sina medlemmar.

Vi ber dig svara på vår webbenkät vid tillfälle. Read more »

Reverse Blockade

“Reverse Blockade: emphatically insisting upon something which is the opposite of the truth blocks the average person’s mind from perceiving the truth. In accordance with the dictates of healthy common sense, he starts searching for meaning in the “golden mean” between truth and its opposite, winding up with some satisfactory counterfeit. People who think like this do not realize that this effect is precisely the intent of the person who subjects them to this method. ”
Page 104, Political Ponerology by Andrew M. Lobaczewski

Om rädsla

Rädsla är ett tveeggat svärd. Rädsla kan skärpa våra sinnen men rädsla kan också stänga av prefrontalkortex och få oss att bete oss irrationellt. Rädsla har också den egenskapen att det är extremt smittsamt. Vi kan till och med rädslobetingas enbart  genom att se andra bli rädda för något. En hälsosam dos av rädsla kan öka dina prestationer upp till en viss gräns, men sedan kan din prestationsförmåga snabbt avta. Vid rädsla utsöndras noradrenalin som till en början bidrar till ökat fokus och ökad mental energi, men om stressen får fortgå och nivåerna passerar en viss gräns har noradrenalin motsatt verkan – det får prefrontalloberna att stängas av och arbetsminnets kapacitet att minska, vilket gör att allt som kräver planering och eftertanke blir mycket svårare att genomföra. Man kan också se olikheter i rädslosystemet, en del människor blir helt enkelt inte rädda

Read more »

Om normer, normkritik och NPF

Jag tänker så här kring normer och normkritik och alla andra modeller och teorier som rör grupper av människor och hur de interagerar. De har i princip alla ett värde som teori och modell och utgångspunkt. Vad man dock ofta glömmer att räkna med är att vi människor ofta ingår i grupper och att vi formar grupper kring idéer. När vi formar en grupp så blir alla eventuella “sanningar” sekundära till gruppens sammanhållning. Det räcker med att två personer går samman och bildar en grupp så riskerar dessa personer genast göra sig skyldiga till confirmation bias och ingroup/outgroup bias.

Read more »