Kontakta oss gärna om du vill ha en föreläsning i din skola, förening eller på din arbetsplats. Vi anpassar föreläsningen utifrån ert intresseområde men nedan finns förslag på vanliga teman:

 

Att växa upp i och att lämna en sekt

En personlig föreläsning om hur det kan vara att växa upp i en sekt och vilka konsekvenser det får att bryta upp och lämna.

Påverkan och manipulation

Vi går igenom olika metoder för påverkan och manipulation. Metoderna används i sekter men förekommer egentligen överallt, såsom i reklam och politisk retorik.

Psykologiska aspekter på att lämna en sluten grupp/sekt

Om vanliga konsekvenser av avhopp och om vilka insatser och kunskaper som behövs i hjälparbetet.

Mänskliga rättigheter och juridiska aspekter

En belysning av sekter utifrån FN:s mänskliga rättigheter och socialtjänstlagen.

Sekter ur ett sociologiskt och socialpsykologiskt perspektiv

Hur sekter fungerar som grupp och individens påverkan utifrån den.

Kontakta oss med en förfrågan

Följ oss