Sekter och livet efter

Ur programmet:

  • Vad är en sekt, vem går med och varför?
  • Psykologiska och praktiska konsekvenser av medlemskap, uppväxt och avhopp/uteslutning.
  • Skam, skuld och heder i sekter.
  • Erfarenheter från hjälparbete och behandling. Skillnader mellan behov hos de som vuxit upp i en sekt och de som gått med i vuxen ålder.
  • Erfarenheter av bemötande, hjälp, stöd och behandling från avhoppare själva.
  • Likheter och skillnader mellan olika typer av tillhörighet – religiösa sekter, hederskulturer, politiskt extrema grupper, kriminella gäng.
  • Erfarenheter från hjälparbete som riktar sig till dessa olika grupper, vad kan vi lära av varandra?
  • Erfarenheter från avhoppare ur olika typer av slutna grupper.
  • Presentation av nytt, pågående svenskt forskningsprojekt om vårdbehovet hos avhoppare från sekter.
  • Uppdatering om vad som sker på politisk nivå när det gäller prioritering av hjälp till avhoppare.

Medverkande:

Barbro Westerholm, Riksdagsledamot (FP)
Marianne Englund, leg psykolog, psykoterapeut, specialist inom klinisk psykologi och före detta Jehovas vittne
Magnus Utvik, författare till Med Stalin som Gud och före detta medlem i kommunistisk sekt
Håkan Järvå, leg psykolog, före detta scientolog och författare/redaktör till Sektsjuka – Bakgrund, Uppbrott, Behandling och Manipulation och Påverkan
Helena Löfgren, leg psykoterapeut och före detta medlem i Moon-rörelsen
Vera Lanängen, socionom och före detta Jehovas vittne
Cecilia Wemmert, läkarstuderande Umeå Universitet

Arrangör: Hjälpkällan  §  Projektledare: Noomi Andemark  §  Inspelning: SVT/UR/Kunskapskanalen  §  Nalen 2015

Sekter och Livet Efter (UR Samtiden)

Continue Reading

Utbildningar för anhöriga

Vi är nu inne på fjärde året i vår satsning på att hjälpa anhöriga. Du som ansöker har en närstående som är på väg in i, är aktiv i, eller vill lämna en sluten eller extrem grupp/samfund. Det kan handla om såväl en religiös sekt som politisk extremism.

Continue Reading

Vi vaccinerar unga mot manipulation

Genom en blandning av ‘magisk’ show och fakta om de psykologiska mekanismer som styr vårt beslutsfattande får eleverna en förståelse för hur påverkan går till. Att ställa rätt frågor, vara uppmärksam på teknikerna som används vid påverkan och ge sig själv en paus innan snabba beslut fungerar som ett skydd mot att snabbt dras in i engagemang som senare kan visa sig svåra att ta sig ur.

Continue Reading