International Cultic Studies Association’s (ICSA) internationella konferens 2015 kommer att hållas i Stockholm i samarbete med Hjälpkällan.

DATUM: 25-27 juni 2015

TEMA: Children in high-control groups / Barn i Sekter och slutna rörelser eller miljöer

Call for Papers – Children in high-control groups – ICSA 2015 – Deadline 1 nov

***

Läs mer

I boken ”Liv – ett resultat av evolution eller skapelse?” utgiven av Jehovas vittnen försöker man bevisa att skapelseberättelsen i bibeln är bokstavligt sann och att evolutionsteorin inte stämmer. Hur ser en forskare på de argument som kommer fram i boken? Vi har bett en forskare på avdelningen för Evolution på UCSD (University of California, San Diego), Camilla Rang, att kommentera boken. Camilla är uppväxt som Jehovas vittne men lämnade rörelsen som 16-åring. Hon doktorerade i mikrobiologi och fortsatte som forskare i USA. Läs mer

Sällskapet Vakttornet har nyligen givit ut två tidskrifter med Livets uppkomst som huvudtema. Som evolutionär mikrobiolog skulle jag vilja ge lite kommentarer till dess innehåll och klargöra felaktiga och missvisande påståenden.  Läs mer

I Vakttornet för den 1 oktober och 1 november 2011 finns artiklar som försvarar Jehovas vittnens påståenden om att Jerusalem föll 607 f.v.t och inte 587 f.v.t. Samtliga forskare är helt överens om att årtalet för Jerusalems förstöring är 587/586 f.v.t. Trots detta försöker Vakttornet hävda att forskarna är osäkra på dateringen. Läser man artiklarna finner man en rad citat av ledande forskare, och man får intrycket att dessa håller med Vakttornet om att dateringarna är osäkra inom den nybabyloniska eran. Är detta sant? Finns det en möjlighet att Vakttornets kronologi kan stämma?Läs mer

”Bibeln är ingen vetenskapsbok, men när den berör vetenskapliga ämnen så är den alltid exakt”. Detta är den syn som vissa bokstavstroende kristna har angående Bibeln. Modern forskning är dock av en annan åsikt beträffande Bibelns trovärdighet.

Läs mer

Följ oss