International Cultic Studies Association’s (ICSA) internationella konferens 2015 kommer att hållas i Stockholm i samarbete med Hjälpkällan.

DATUM: 25-27 juni 2015

TEMA: Children in high-control groups / Barn i Sekter och slutna rörelser eller miljöer

Call for Papers – Children in high-control groups – ICSA 2015 – Deadline 1 nov

***

Läs mer

Vilka hjälpbehov föreligger hos en individ som lämnar en destruktiv sekt?
C-uppsats i Psykologi, Mälardalens Högskola, HT2007
Av: Camilla Lundström & Anna Karin Persson
Handledare: Einar Jakobsson, Examinator: Jakob Eklund
Läs mer

Manipulativa sekter, vem ansluter sig? – En beskrivning och analys av omvändelsen ur ett psykologiskt perspektiv
C-uppsats av Therese Stjernström, Lunds Tekniska Universitet 2008:123
Psykologi, Institutionen för Arbetsvetenskap, Avdelningen för Teknisk Psykologi
Läs mer

Läs mer

Leg. Psykolog Marianne Englund har skrivit en serie artiklar för Hjälpkällan, där hon reflekterar kring de psykologiska aspekterna av avhopp. Hon har även en tråd på vårt debattforum där man kan ställa frågor till henne. Här kan ni läsa hennes presentation. Artiklarna är länkade i slutet av detta inlägg.Läs mer

Det kan vara till hjälp att känna till de normala reaktionerna inför olika psykiska påfrestningar och vilka förhållningssätt som gagnar eller hindrar någon från att ta sig igenom en psykisk påfrestning.

Läs mer

Att växa upp inom, och leva i en sluten religiös grupp såsom Jehovas vittnen innebär ett ständigt övervakande av både känslor, tankar och handlingar. Det blir fokus i det dagliga livet. Du bör ständigt vara andligt inriktad, vilket i detta fall betyder inriktad på allt som har med organisationen att göra. Just orden bör, borde och måste är ord som är nära sammankopplade med känslan skuld. Om du inte gör som du borde väcks skuldkänslan.Läs mer

I en serie artiklar skrivna för Hjälpkällan delger leg psykolog Marianne Englund oss sina reflektioner kring olika företeelser inom Jehovas vittnen. Den här gången fördjupar hon sig i vad som händer med skamkänslorna när man blir utsatt för ett så kallat kommittéförhör – ett förhör som bland annat praktiseras inom Jehovas vittnen mot den medlem som gjort sig skyldig till något som församlingen anser är en synd. Läs mer

I en serie artiklar skrivna för Hjälpkällan delger leg psykolog Marianne Englund oss sina reflektioner kring olika företeelser inom Jehovas vittnen. I denna tredje artikel reflekterar hon över:Läs mer

Människans psyke är öppet för influenser och vi blir influerade varje dag, vare sig vi vill det eller inte, av andra människor, litteratur, TV, musik eller reklam. Detta är mekanismer som kan utnyttjas av den som vet hur de fungerar. Sådana manipulationstekniker använder sig bland annat försäljare av men det förekommer även inom slutna religiösa samfund. Den här artikeln kommer att påvisa hur sådana samfund använder sig av dessa tekniker för att tränga sig in i sina medlemmar eller kommande sådana. Artikeln är förändrad för att ge insyn i hur samfunden rent konkret kan fungera, det finns många mer faktorer som bör tas hänsyn till men denna artikel vill snarare ge en enkel inblick.

Läs mer

När Håkan var 22 år blev han stoppad av en person på gatan som erbjöd honom att göra ett personlighetstest. Det var hans första kontakt med en scientolog. Efter många år som aktiv inom rörelsen vågade han till slut lämna den. Idag arbetar han som legitimerad psykolog.Läs mer

Ena dagen älskar medlemmen sin nästa som sin bror, nästa dag är denne som luft. Vissa slutna religiösa samfund har som regel att före detta medlemmar inte är önskvärda utan tvärt om ska undvikas. Vad är det som driver människor till att utfrysa varandra? Många av svaren finns inom socialpsykologin. Artikeln kommer att behandla olika drivkrafter som direkt eller indirekt leder till att en människa kan utfrysa någon. Exempel kommer också att hämta ifrån Knutbys Filadelfiaförsamling.

Läs mer

Följ oss